Jaarcongres Huiselijk Geweld: Wat onzichtbaar is, zichtbaar maken

Datum: 21 November 2017 locatie: Meervaart (Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam)
Jaarcongres Huiselijk Geweld: Wat onzichtbaar is, zichtbaar maken

Op dinsdag 21 november organiseert Fier samen met Logacom het 4e Jaarcongres Huiselijk Geweld. 

Geweld staat zelden op zichzelf. Dat maakt het voor alle professionals die in hun werk met geweld in afhankelijksheidsrelaties te maken krijgen een - op z’n zachtst gezegd - enorme uitdaging. Je werkt vanuit je eigen vakgebied, kennis en ervaring.  Maar om geweldspatronen echt te kunnen aanpakken, heb je een brede blik nodig.
Herkennen we bijvoorbeeld de scheefgroei of stagnatie in de ontwikkeling van een peutertje dat opgroeit in een situatie van huiselijk geweld? Zien we de signalen van eer gerelateerd geweld? Herkennen we het gedrag dat een reactie kan zijn op kindermishandeling of huiselijk geweld? Besteden we voldoende aandacht aan het systeem? En weten we in hoeverre armoede en schulden verweven kunnen zijn met trauma’s en geweld? 

In de spotlights
Als professional doe je er alles aan om je cliënt zo goed mogelijk te helpen; je doet wat binnen je bereik ligt om het geweld te stoppen en hulp te bieden bij de gevolgen. Deze vierde editie van het Jaarcongres Huiselijk Geweld, georganiseerd door Fier en Logacom, heeft als doel om dat bereik te vergroten. Door zaken in de geweldshulpverlening die onderbelicht of vaak onzichtbaar blijven, juist in de spotlights te zetten. Door je op de hoogte te brengen van de laatste maatschappelijke, wetenschappelijke en methodische ontwikkelingen, voorbeelden te geven van integraal werken en je concrete handvatten te bieden om de hulp effectiever te maken.

Daarnaast móeten we kansen creëren. We kijken naar hoe je aandacht voor autonomie, weerbaarheid en ambitie kunt inzetten in de strijd tegen onderdrukking, mishandeling en misbruik. 

Inspireren
We willen je tijdens dit congres op dinsdag 21 november niet alleen verrijken met kennis, maar je ook inspireren door bevlogen en ervaren sprekers en workshopleiders.  Zo geeft actrice en schrijfster Nazmiye Oral een kijkje in haar jeugd. Ze vertelt op een indringende manier over de steeds zeer spannende botsing tussen twee generaties die uitgaan van volstrekt verschillende waarden. Bercan Günel is een voorvechter van meer genderdiversiteit in de top van het bedrijfsleven en culturele diversiteit in de samenleving. Zij interviewt enkele oud-cliënten van Fier over het belang van maatschappelijke participatie en zelfontplooiing. 

Tijdens dit congres is er speciale aandacht voor de problematiek van meisjes en vrouwen uit eerculturen vanwege het 10-jarig  bestaan van EVA en Zahir: twee opvangvoorzieningen voor meisjes die op de vlucht zijn voor aan eer gerelateerd geweld. Laat je verrassen door de lessen uit 10 jaar hulpverlening aan deze meisjes en jonge vrouwen.

Meer informatie over het congres en aanmelden gaat via www.huiselijkgeweldcongres.nl