Gratis miniconferentie eergerelateerd geweld

Datum: 28 Juni 2018 locatie: Leeuwarden


HELAAS IS DEZE CONFERENTIE GECANCELD.
AANMELDEN IS DUS NIET (MEER) MOGELIJK.


Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun zin. Het gaat dan vooral om meisjes en jongens tussen de 16 en 25 jaar met een niet-westerse achtergrond.
Huwelijksdwang, achterlating in het buitenland en ander eergerelateerd geweld wordt vaak pas opgemerkt als het te laat is.
 
NHL Stenden en Fier organiseren op donderdag 28 juni 2018 een miniconferentie over huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld. De conferentie is bedoeld voor docenten (in opleiding) en zorgprofessionals (in opleiding) op middelbare scholen, MBO-, HBO- en WO-instellingen.