Startbijeenkomst MST Friesland

Datum: 29 Oktober 2018 locatie: Van der Valk Leeuwarden

Jeugdhulp Friesland, Reik, GGZ Friesland en Fier organiseren een bijeenkomst over twee nieuwe behandelprogramma's die van start gaan in Friesland: Multi Systeem Therapie (MST) en Multi Systeem Therapie-Child Abuse and Neglect (MST-CAN). De programma’s voorkomen uithuisplaatsing en verbeteren de veiligheid van kinderen in het gezin en daar buiten en zijn bewezen effectief. 

De bijeenkomst is bedoeld voor ketenpartners, wijk- en gebiedsteam, hulpverleners en beleidsmedewerkers. Tijdens de bijeenkomst wordt u uitgebreid geinformeerd, is er voldoende ruimte om vragen te stellen en eigen casuïstiek in te brengen. 

Er zijn geen kosten aan verbonden voor de deelnemers.
Er is accreditatie aangevraagd bij NIP/NVO en SKJ. 

Programma

12.00 - 12.30 uur Inloop met lunch
12.30 - 12.45 uur Openingswoord door wethouder Hilde Tjeerdema
12.45 - 13.00 uur Welkomstwoord namens 4 organisaties
13.00 - 14.00 uur Presentatie behandelprogramma MST 
14.00 - 14.45 uur Inbreng casuistiek MST
14.45 - 15.00 uur pauze
15.00 - 16.30 uur Presentatie behandelprogramma MST-CAN 
16.30 - 17.00 uur Inbreng casuistiek MST-CAN 
17.00 uur Afsluiting met borrel en mogelijkheid tot het stellen van vragen

Sprekers zijn o.a. Miranda van der Linde (directeur van MST Nederland), Melanie Duncan (Expert MST-CAN van MST Services uit de VS) en Odette Brand (programmamanager MST Friesland).   

Locatie: Van der Valk Leeuwarden, Lynbaan 35 Leeuwarden. U kunt gratis parkeren voor de deur.

Heeft u vragen over deze bijeenkomst, dan kunt u mailen naar of

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk.

Over MST en MST-CAN

Multi Systeem Therapie is een behandelprogramma voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, zoals grensoverschrijdend gedrag als vechten, uitlokken van ruzies, zichzelf of anderen in gevaar brengen, veel verzuim van school, middelengebruik of in aanraking komen of dreigen te komen met politie en justitie.

MST-CAN is een specialisatie van MST en richt zich op de onderliggende factoren van kindermishandeling en verwaarlozing en is bedoeld voor gezinnen met kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 17 waarbij er een melding van  mishandeling en/of verwaarlozing is geweest binnen de laatste 180 dagen, gezin die al regelmatig in aanraking komen met jeugdhulpverlening, gezinnen waar uithuisplaatsing van kinderen dreigt of waar een jongere die uit huis geplaatst is in aanmerking komt voor terugkeer naar huis. 

Kenmerkend voor MST is dat de behandeling in de thuissituatie en eigen omgeving van de jongere plaatsvindt en zich richten op het samenwerken met gezinnen. Ouders of verzorgers worden intensief betrokken bij de behandeling, evenals andere personen die belangrijk zijn voor de jongere. Op deze manier worden risicofactoren in gezin, familie, buurt, school en vrienden verminderd. 

Samenwerking

Reik, Jeugdhulp Friesland, GGZ Friesland en Fier richten samen een afdeling MST in. De nieuw te vormen afdeling bestaat uit twee teams: Multi Systeem Therapie (MST) en Multi Systeem Therapie-Child Abuse and Neglect (MST-CAN).