Symposium Kind, gezin en trauma

Datum: 20 Juni 2018
Symposium Kind, gezin en trauma

Woensdag 20 juni 2018 organiseert het landelijk netwerk Trauma Experts het symposium 'Kind, gezin en trauma' voor hulpverleners die werken met kinderen, jongeren en gezinnen. Het symposium is met name bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners, jeugdartsen, medewerkers wijkteams en jeugdteams.

Deelname aan het symposium is gratis.

Het symposium wordt mogelijk gemaakt door Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, ter ere van de lancering van het online informatieportal www.traumaexperts.nl op 20 juni. Met de informatieportal en het symposium willen de aangesloten psychotrauma-experts hun kennis en expertise centraal delen en de vindbaarheid en de toegankelijkheid van deskundige hulp voor getraumatiseerde kinderen en jongeren vergroten.

Aanmelden symposium

Aanmelden voor het (gratis) symposium kan via de website van het LOCK.

Programma

12.00 – 12.30 uur Inloop
12.30 – 12.45 uur Welkom en introductie door drs. Anke van Dijke, bestuurder bij Fier
12.45 – 13.00 uur Hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld tegen kinderen. Einde van de trechter of topje van de ijsberg? Mr. Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
13.00 – 13.30 uur Online informatieportal ‘Trauma Experts’ door dr. Trudy Mooren, klinisch psycholoog en senior onderzoeker Coördinator van het programma Kind, gezin en trauma bij Stichting Centrum ’45
13.30 – 14.30 uur Intergenerationele overdracht huiselijk geweld door prof. dr. Majone Steketee, voorzitter Raad van Bestuur Verwey-Jonker Instituut, bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
14.30 – 14.45 uur Presentatie “Preventie vroegkinderlijke traumatisering” door dr. Floortje Kunseler, teamleider van de onderzoeksgroep van Fier
14.45 -15.15 uur Pauze met koffie en thee
15.15 – 15.30 uur De impact van heftige conflicten op kinderen en hun gezin door dr. Margreet Visser, klinisch psycholoog en psychotraumatherapeut Kinder- en Jeugd Traumacentrum van Kenter Jeugdhulp
15.30 – 15.45 uur Traumatherapie bij LVB: (on-) mogelijk?! Drs. Sisca van der Hell, GZ-psycholoog Rivierduinen Kind en Jeugd, programmaleider zorglijn Trauma en hechting
15.45 – 16.00 uur Vluchtelingenkinderen: het zijn net kinderen Drs. Carlijn van Es, ontwikkelingspsycholoog, Promovenda bij Stichting Centrum ’45
16.00 – 16.15 uur Seksuele traumatisering anno 2018 door dr. Iva Bicanic, klinisch psycholoog en psychotraumatherapeut, hoofd Landelijk Psychotraumacentrum, Landelijk coördinator Centrum Seksueel Geweld
16.30 – 17.30 uur Borrel

Trauma Experts

Trauma Experts is een landelijk netwerk van psychotraumacentra die gespecialiseerd zijn in diagnostiek en traumabehandeling van kind en gezin. Naast Fier zijn psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen, Traumacentrum De Bascule, Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem, Stichting Centrum ‘45/Stichting Arq, Landelijk Psychotraumacentrum Kinderen en Jongeren UMC Utrecht, Kinder- en Jeugd Traumacentrum van Kenter Jeugdhulp aangesloten.