chat

Training Geld en Geweld

Datum: 23 April 2020 locatie: Den Haag

"Ik had het gewoon goed voor elkaar. Ik had niet veel, maar wel alles wat ik nodig had. Ineens had ik niks meer. Dat doet wat met je als moeder!"

Kwetsbare gezinnen en (jong)volwassenen die geweld in een afhankelijkheidsrelatie hebben meegemaakt, hebben vaak financiële problemen: chronische armoede, fikse schulden en te maken met een complex financieel systeem. Dit geeft financiële stress, zorgt voor spanningen en werkt averechts op herstel. Toch blijven deze problemen veelal onzichtbaar en hulpverleners weten zich hier vaak geen raad mee.

Visie

De opdracht van Fier is het voorkomen, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier werkt vanuit een holistische visie. Behandeling is het meest effectief wanneer problemen op alle levensdomeinen worden meegenomen. Vaak hangen de problemen op de verschillende levensdomeinen met elkaar samen. Zo blijkt uit het project ‘armoede en schulden’ dat er een wisselwerking is tussen geweld en financiële problemen. Om cliënten op financieel gebied goed te kunnen helpen is verdiepend inzicht nodig in de financiële situaties van cliënten.

Voor wie

Hulpverleners in de (gewelds)hulpverlening die werken met financieel zelfstandige cliënten.

Aantal deelnemers

Minimaal 5, maximaal 10 deelnemers.

Doelen training

Het belangrijkste doel van de training is het bevorderen van kennis en deskundigheid op het gebied van financiële problemen bij cliënten in de (gewelds)hulpverlening. 

Inhoud

Bij de training zijn situaties uit de eigen beroepspraktijk en het boek “Geld en Geweld” het uitgangspunt. De volgende thema’s staan daarbij centraal:
• Verdieping in financiële problemen
• Stimuleren van het veranderingsproces binnen het hulpverleningsteam (duurzame verandering) 
• Handvatten voor hulpverleners voor motivering en ondersteuning van cliënten (tools en competenties)

De competenties die in de training terug komen zijn vooral gericht op twee zaken: 
• Motiverende gesprekstechnieken 
• Bieden van juiste ondersteuning

Deze competenties worden toegelicht en geoefend in rollenspellen met een ervaringsdeskundige in de rol van gesprekspartner. 

Voorbereiding

• Doorlezen korte introductietekst met een praktijkopdracht
• Van deelnemers wordt verwacht dat ze voorbeelden vanuit de eigen praktijk als casus in kunnen brengen
• Het boek “Geld en Geweld” is ondersteunend aan de training 

Toelating

• Deze groepstraining wordt zowel aan individuele hulpverleners als aan bestaande teams aangeboden. 
• De training is ook beschikbaar als train-the-trainer-variant
• Van deelnemers wordt verwacht dat ze open staan voor feedback en met een open en actieve houding deelnemen aan de training.

Accreditatie

Accreditatie van deze training wordt aangevraagd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).  Verwacht aantal punten: 4,5.
Na afloop van de training ontvangen deelnemers een bewijs van deelname/certificaat.

Literatuur

Boek Geld en Geweld - Armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties - Ferdi Bekken
ISBN 9789088508653 | 160 Pagina's | Paperback | 1ste druk, 2018

Dit boek is in de prijs inbegrepen en wordt verstrekt door de Fier Academy. 

Trainer

Ferdi Bekken als train-the-trainer, een ervaringsdeskundige (werkzaam bij Fier) en  actieve hulpverleners van Fier (afdeling Inkomen en Advies).

Kosten

Op basis van offerte.

Contact

Pietsje Kinderman - Fier Academy
058-2157084
fieracademy@fier.nl