Ambulante hulp

Fier Ambulant biedt (online) advies, crisisinterventie, opvoedingsondersteuning, begeleiding en behandeling in situaties van huiselijk geweld, kindermishandeling, pesten, loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, complexe scheiding, mensenhandel, en ouderenmishandeling.

Wanneer de veiligheid voor cliënten in de thuissituatie is geborgd, wordt er systeemgerichte hulp geboden in de eigen leefomgeving. Door de zorgvraag voortdurend te benaderen vanuit zorgzwaarte en zorgduur kunnen de medewerkers van Fier Ambulant ‘zo gewoon en dichtbij mogelijk’ zijn. Dit betekent dat er nauw samengewerkt wordt met verwijzers, wijkteams, welzijnsorganisaties en (gespecialiseerde) zorgaanbieders, omdat het belangrijk is dat ernstige en complexe problematiek zo snel mogelijk gezien en erkend wordt.

Toekomstgericht
Werken aan trauma, trots en toekomst doen we door geweld te thematiseren, trauma’s te behandelen en de weerbaarheid van iedere individuele cliënt en/of zijn (gezins)systeem te vergroten.

Wanneer specialistische behandeling nodig is, schakelen we het team van het Behandelcentrum in.