chat

Ambulante hulp

Fier biedt (online) advies, crisisinterventie, opvoedingsondersteuning, begeleiding en behandeling in situaties van huiselijk geweld, kindermishandeling, pesten, loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, complexe scheiding, mensenhandel, en ouderenmishandeling.

Wanneer de veiligheid voor cliënten in de thuissituatie is geborgd, wordt er systeemgerichte hulp geboden in de eigen leefomgeving. Door de zorgvraag voortdurend te benaderen vanuit zorgzwaarte en zorgduur kunnen de ambulante teams van Fier ‘zo gewoon en dichtbij mogelijk’ zijn. Dit betekent dat er nauw samengewerkt wordt met verwijzers, wijkteams, welzijnsorganisaties en (gespecialiseerde) zorgaanbieders, omdat het belangrijk is dat ernstige en complexe problematiek zo snel mogelijk gezien en erkend wordt.

Integrale teams
Vanaf 2019 werkt Fier in Friesland met integrale teams, die bestaan uit hbo-opgeleide professionals en gedragswetenschappers. In deze teams zijn alle expertisegebieden vertegenwoordigd: hulp aan de allerkleinsten, kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. Deze integraal werkende teams zijn bij uitstek geschikt voor hulp bij meervoudige problematiek. Immers, de zorg aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen staat of valt met volledig geïntegreerde zorg.

Toekomstgericht
Werken aan trauma, trots en toekomst doen we door geweld te thematiseren, trauma’s te behandelen en de weerbaarheid van iedere individuele cliënt en/of zijn (gezins)systeem te vergroten.