Directe hulp bij huiselijk geweld

DHHG/KM

Directe Hulp bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (DHHG/KM) 
DHHG&KM is het hulpaanbod bij acute situaties van huiselijk geweld in Friesland. Een hulpverlener legt binnen 24 uur na aanmelding contact met het gezin, maakt met het gezin samen een veiligheidsplan en regelt vervolghulp om geweld in de toekomst te voorkomen. De hulp is outreachend, voor alle gezinsleden en kinderen. Omdat veelal sprake is van complexe problematiek werkt DHHG&KM nauw samen met andere organisaties als verslavingszorg, GGZ/forensische poli, Veiligheidshuis, politie, justitie en gemeenten.
Fier biedt deze hulp ook in het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod en is hiervoor 24/7 bereikbaar. De aanmeldingen worden gedaan door Veilig Thuis, politie en wijk- en gebiedsteams.