Kindspoor

Voor kinderen van 0-12 jaar

Het Kindspoor is een verzamelnaam voor een laagdrempelig ambulant hulpverleningsaanbod waarin de stem en de behoeften van kinderen centraal staan. 

Aanmeldingen: 088 – 20 80 000

Voor wie? 
Het aanbod richt zich op ouders en op kinderen van 0 t/m 12 jaar die blootgesteld zijn aan (huiselijk) geweld of waar een zogenaamde (v)echtscheiding centraal staan. 
Het Kindspoor laat de stem van het kind horen en richt zich derhalve op het versterken van de positie van het kind binnen ernstige conflictsituaties met of tussen ouders. Daartoe zet zij in op het verbeteren van de communicatie tussen ouders en/of ouders en kind. 

Wat is het Kindspoor?
We bieden ambulante individuele en groepsgerichte hulpverlening aan ouders en kinderen die te maken hebben (gehad) met lichamelijk of psychisch geweld. 

Behandeling en begeleiding
Welke individuele begeleiding biedt het Kindspoor? 
•    Bemiddeling tussen ouders ten behoeve van het kind. 
•    Video interactie begeleiding. 
•    Ouders samen (met kind)
•    Ouders individueel
•    Ouder met kind 
•    Opvoedingsondersteuning 
•    Systeembegeleiding 

Welke groepsaanbod heeft het Kindspoor? 
De psycho-educatie groepen bestaan uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. 
•    ‘Let op de kleintjes’ - voor kinderen van 3 tot 7 jaar. De hoofdverzorger/ouders is/zijn elke bijeenkomst aanwezig. Zij doen mee aan een gedeelte van het kinderprogramma en zijn daarnaast in de parallelgroep onder begeleiding met elkaar als ouders in gesprek.
•    ‘Vingers in je oren’ - voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Hun ouders hebben tegelijkertijd de gelegenheid om deel te nemen aan een parallelgroep waarin toegankelijk de thema’s worden uitgewerkt waar ouders in de dagelijkse opvoeding van hun kinderen mee te maken hebben.
•    Parallelbijeenkomsten voor ouders - Dit zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarin ouders onder begeleiding met elkaar in gesprek zijn. (h)Erkenning van ervaringen is een belangrijke motivator om deel te nemen aan de bijeenkomsten. 

Indicatie 
De hulp vindt plaats met en zonder indicatie en soms op advies van een Kinderrechter.
Het Kindspoor is zeer nauw verbonden met het Behandelcentrum van Fier; ervaringen van kinderen met geweld tussen hun ouders kunnen traumatiserend zijn en dan zijn bijvoorbeeld psycho- educatiegroepen niet voldoende. Door deze integrale verbinding van Kindspoor en Behandelcentrum kan er direct een aansluitend aanbod zijn op de (onderliggende) vraag van het kind. 

Samenwerkingspartners 
Onderwijs, Raad voor de Kinderbescherming, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Veilig Thuis, wijk- en gebiedsteams, Politie en andere Welzijnsinstellingen.