chat

Prostitutie Maatschappelijk Werk

De Prostitutie Maatschappelijk Werkers (PMW'ers) van Fier zijn er voor jonge meiden, vrouwen (en jongens/mannen) die in Friesland in de prostitutie werken en behoefte hebben aan ondersteuning. 

Voor wie? 
Voor prostituees die werkzaam zijn in Friesland. Naast psychosociale ondersteuning richten de PMW'ers van Fier zich op praktische hulpverlening. Daarnaast zijn informatie en advies o.a. op het gebied van wet- en regelgeving van belang, evenals het oppakken van signalen op het gebied van gedwongen prostitutie, mensenhandel en verslaving. 

Wat is Prostitutie Maatschappelijk Werk? 
De PMW'ers gaan iedere week op ronde op de Weaze van 13.00 tot 15.00. Aaneensluitend is er spreekuur van 15.00 tot 17.00.

Verder:
•    Jaarlijks vier keer langs de bordelen en clubs in Heerenveen, Oldeberkoop, Elsloo en Sneek. Daarnaast worden de clubs en massagesalons in Leeuwarden bezocht. Dit zijn clubs buiten het Weazegebied.
•    Vier keer per jaar een avondronde langs de bordelen in Leeuwarden, samen met de GGD en MIT.
•    Bereikbaar voor sekswerkers die in het niet-legale circuit werkzaam zijn. 

Behandeling en begeleiding
Cliënten hebben diverse hulpvragen en behoefte aan:

•    Een luisterend oor.
•    Psychosociale hulpverlening. 
•    Praktische hulpverlening.
•    Informatie en advies over praktische en financiële zaken.
•    Ondersteuning bij verslavingsproblematiek. 
•    Ondersteuning bij psychiatrische problematiek/stoornissen.

•    Ondersteuning bij het werken als zelfstandige/inkomstenbelasting. 
•    Hulp bij aangifte doen van seksuele uitbuiting, bedreiging en mishandeling.
•    Begeleiding bij (ongewenste) zwangerschap. 
•    Hulp bij het realiseren van huisvesting.
•    Informatie en advies omtrent rechten, wet- en regelgeving, verblijfsproblematiek en verblijfsdocumenten.
•    Hulp bij doorverwijzing. 

Plaats Steunpunt Xenia, Weaze 14 
Tijd In de middag 

Inloopspreekuur
Spreekuur is wekelijks van 15.00 tot 17.00 uur bij Steunpunt Xenia, Weaze 14. 

Samenwerkingspartners
Het Prostitutie Maatschappelijk Werk werkt nauw samen met GGD Fryslân, Politie Fryslân (MIT), VNN, ZIENN, GGZ, Huisartsen, Belastingdienst, kamer van koophandel, Gemeente Leeuwarden, Belangenorganisatie voor prostituees en Spaans- , Pools- en Bulgaarstalige voorlichters in prostitutie.