ANBI

Fier is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan projecten en activiteiten van Fier.

Gegevens ANBI status Stichting Fier
RSIN/fiscaal nummer: 004755625

Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017 stichting Fier
Jaarrekening 2017 stichting Fiere Vrienden

Jaarverslag 2016
Jaardocument 2016 stichting Fier (jaarrekening inclusief toelichting)
Jaarrekening 2016 stichting Fier (losse jaarrekening)

Beleidsplan
Contactgegevens