ANBI

Fier is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Dit houdt in dat giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan Fier: aan projecten en directe hulp aan slachtoffers.

Gegevens ANBI status Stichting Fier
RSIN/fiscaal nummer: 004755625
Maatschappelijk jaarverslag 2015
Jaardocument 2015 Stichting Fier
Jaardocument 2015 Stichting Fiere Vrienden
Beleidsplan
Contactgegevens