Doorbreken intergenerationele overdracht van geweld (Verwey-Jonker)

Doorbreken intergenerationele overdracht van geweld

Onderzoek Met behulp van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten worden de effecten van de zorg binnen de landelijke voorzieningen van Fier bekeken (Landelijk Transitie Arrangement Jeugd): is er bij deze doelgroep een toename van emotionele veiligheid en een afname van trauma te zien? Dit onderzoek is een uitbreiding van het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut uitvoert naar […]

Samenwerken aan veiligheid bij kindermishandeling: de werkwijze van MDA++ Friesland

Onderzoek naar de MDA++ werkwijze Onderzoek naar deze werkwijze met als hoofdvraag: Draagt de wijze waarop invulling wordt gegeven aan regievoering, rol- en taakverdeling en afstemming binnen het MDA++ bij aan geweldsafname in gezinnen en toename van veiligheid? Onderzoeker(s): Floortje Kunseler, Greetje Hettinga en Milou CoversUitvoering: Team Onderzoek & Ontwikkeling FierSamenwerking: Fier (penvoerder), Regiecentrum Bescherming […]

Drempels for Disclosure – Onderzoek (dissertatie)

Onderzoek (dissertatie) naar disclosure

Onderzoek naar eventuele drempels voor disclosure (dissertatie) In 2019 is de online chatfunctie van de Centrum Seksueel Geweld gestart in samenwerking met Chat met Fier. In deze chat kunnen slachtoffers hun verhaal doen en hulp krijgen. Waar onderzoek naar disclosure vaak retrospectief is, wordt in dit onderzoek disclosure prospectief onderzocht. Het onderzoek richt zich op […]

Voorkomen van vroegkinderlijke traumatisering (VVT)

Onderzoek naar het voorkomen van vroegkinderlijke traumatisering (VVT) Dit onderzoek richt zich op de vraag wat er nodig is om de allerkleinsten (-9 maanden t/m 5 jaar) goed en tijdig in beeld te krijgen als er sprake is van (risico op) vroegkinderlijke traumatisering en wat de gezinnen, waar in deze kinderen opgroeien, nodig hebben. In […]