Week tegen de Kindermishandeling begonnen

Vandaag is de Week tegen de Kindermishandeling begonnen. Een week om extra stil te staan bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Want het aantal slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld is tot op de dag van vandaag te hoog. Het thema van dit jaar is ‘Deel je zorgen. Je staat er niet alleen voor.’ Want naast […]

Nieuw onderzoek: (M)eer Zien naar schadelijke praktijken naar buiten gebracht

Slechts een klein deel van schadelijke praktijken wordt opgemerkt door professionals: ‘Er wordt vaak niet of pas te laat met slachtoffers gepraat’ Slachtoffers van schadelijke praktijken krijgen te maken met geweld en onderdrukking, omdat zij niet voldoen aan opvattingen van hun gemeenschap over bijvoorbeeld genderrollen, seksualiteit of de verhoudingen tussen man en vrouw. Bij eerstelijnsprofessionals […]

Linda Terpstra spreekt zich duidelijk uit over marktwerking in de zorg in de Leeuwarder Courant

Afgelopen weekend verscheen Linda Terpstra in de Leeuwarder Courant over haar afscheid van Fier als bestuurder. Alhoewel, een afscheid noemt Linda het liever niet. Het is een ‘transitie’ naar een andere levensfase. Een transitie roept ook vragen op: hoe nu verder? Linda spreekt zich in het artikel duidelijk uit over de marktwerking in de zorg. ‘Het is mij geen […]

Oprichters Fier in de Volkskrant

De Volkskrant schreef een inspirerend artikel over de oprichters van Fier, Linda Terpstra en Anke van Dijke. En vooral over hun onorthodoxe manier van het aanvliegen van maatschappelijke problemen: ‘De afgelopen twee decennia signaleerden zij keer op keer in een vroeg stadium brede maatschappelijke problemen, of benoemden ze als een van de eersten de omvang […]

Zorgen over geradicaliseerde jonge mannen

Er heersen grote zorgen over geradicaliseerde jonge mannen, die mogelijk in hun eentje geweld gaan gebruiken. Niels Harbrink van het Landelijk Steunpunt Extremisme, onderdeel van Fier, sprak erover met EenVandaag. ‘Wat wij zien is een enorme toename van jonge jongens die geradicaliseerd zijn of mogelijk in een proces van radicalisering zitten. Daarbij gaat het om […]