Alles over…EMDR

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een vorm van therapie die speciaal is ontworpen om mensen te helpen omgaan met moeilijke ervaringen en emoties. Het kan gebruikt worden om mensen te helpen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt, zoals een ongeval, een verlies, of een andere stressvolle gebeurtenis. De therapie wordt uitgevoerd door getrainde professionals, […]

Ouders aan het woord

Dit is een eerste verkenning naar de ervaring van ouders van seksueel uitgebuite kinderen in Nederland. Het project is uitgevoerd binnen de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting. PDF document | 32 pagina’s | 3,6 MB Omdat er weinig onderzoek is gedaan in Nederland naar de impact van seksuele uitbuiting van kinderen op hun ouders, heeft Fier in […]

Gezinsbenadering in de (forensische) zorg: een eerste verkenning

Auteurs: Ferdi Bekken, Floortje Kunseler & Geke Klapwijk Doelgroep De doelgroep bestaat uit hulpverleners en behandelaren die werkzaam zijn in de maatschappelijke opvang (MO) en beschermd wonen (BW’s) en die werken met cliënten met een forensische titel. Gezinsbenadering in de (forensische) zorg: een eerste verkenning In de praktijk wordt geconstateerd dat bij de forensische doelgroep het contact […]

Meer dan 10 jaar MDA in Friesland: Multidisciplinaire aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Foto van twee vrouwen in overleg.

De Multidisciplinaire Aanpak Kindermishandeling bestaat meer dan tien jaar in Friesland. Een goede reden voor een gesprek met emeritus hoogleraar kindermishandeling Francien Lamers, die de Multidisciplinaire Aanpak Kindermishandeling in Nederland introduceerde én met Anneke Jelsma, die de multidisciplinaire aanpak in Friesland aanjaagt. Lamers en Jelsma zijn kritisch over de zorg voor kinderen in Nederland. Lamers: […]