In verzet

Gepubliceerd op 4 mei 2018
In verzet

Wietze de Haan, voormalig politicus en vriend van Fier, schrijft maandelijks een blog voor Fier.

Al een aantal keren heb ik tijdens de dodenherdenking van 4 mei een speech mogen houden. Ik vind het elke keer een eer om te doen. In de plaats waar ik woon, lopen de mensen even na 7 uur 's avonds voorafgegaan door trommelaars, naar de dodenakker, de plek waar de geallieerde strijders en vrijheidsstrijders begraven liggen die gevallen zijn voor onze vrijheid. Bij de kerk wordt de Last Post geblazen, het Wilhelmus en het Friese volkslied gezongen, kransen gelegd en het korps speelt muziek. Steeds meer jeugd is bij die herdenking aanwezig.

Ook vanavond mag ik weer een speech uitspreken. Ik sta stil bij het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Dat is het thema van deze herdenking. Ik sta stil bij vragen als: 'Wat is oorlog Mama?' En: 'Waarom worden kinderen steeds de dupe van wat ouders doen?'

Wie had gedacht dat die vraag nog eens beantwoord zou moeten worden? De vraag is heel reëel, nu Syrië als oorlogsland ineens zo dichtbij komt. Het maakt iets bij je los. Je verzet je en zoekt antwoorden om er iets aan te doen. Je buigt je over vragen als: 'Hoe komt het nu? Hoe was het toen? Toen opa nog jong was? Waarom ging men in verzet? En hoe gevaarlijk was het om in het verzet te gaan? Voor welke keuzes kwam men te staan? Wat kunnen wij er van leren?' Deze vragen dwingen je meer en meer na te denken over waartoe wij op aarde zijn. En waarom de mensen elkaar de vrijheid niet gunnen.
In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, staat in artikel 1: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.’ En in artikel 2: ‘Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden die in deze Verklaring zijn opgesomd, zonder onderscheid naar ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.’ Vrijheid is dus het uitgangspunt, inperken van die vrijheid is de uitzondering. Vrijheid is dan ook de mogelijkheid om naar eigen wil te handelen. Ik heb altijd de grenzeloosheid van de vrijheid van meningsuiting verdedigd. Laten we in verzet blijven, om te beginnen tegen onverdraagzaamheid, tegen intolerantie.

Wat we nodig hebben, is moed om de ander te willen begrijpen en openstaan voor andersdenkenden. Kom in verzet tegen het gebrek aan échte dialoog. Om te herdenken waarvoor mensen voor ons zijn gevallen, is het nodig te weten waarom zij in verzet kwamen. Vraag het jezelf af: 'Waarom doe ik dit, waarom accepteer ik dit en wat doe ik om mijn vrijheid, onze vrijheid te beschermen? Ik verzet me!'
Vandaag herdenken wij hen die daarvoor hebben gestreden. En morgen, op Bevrijdingsdag, zal vrijheid en vrede worden gevierd. Die moét door ons worden gewaarborgd, want anders kom ik in verzet. Wees gewaarschuwd.