chat

Lentegevoel

Gepubliceerd op 7 april 2017
Lentegevoel

Wietze de Haan, voormalig politicus en vriend van Fier, schrijft maandelijks een blog voor Fier. Deze maand gaat zijn blog over de straffen van loverboys. De Haan ging vorige maand samen met de meiden van Fier en verschillende politici in debat over dit onderwerp.  

Op de foto (van links naar rechts): Wietze de Haan, Antje Diertens (D66), Gerben Huisman (ChristenUnie), Esther Hanemaaijer (CDA) en Jelmer Staal (PVDA).  

21 maart wordt over het algemeen gezien als de start van de lente. De ontluikende natuur brengt nieuw leven, nieuwe kansen en een vrolijk humeur. Als ik terug denk aan de door de meiden van Fier georganiseerde debatavond voor de verkiezingen, word ik warm van de bijdrage die zij aan de discussie leverden.

De meiden bestookten aanwezige politici met de vraag of die bereid waren loverboys strenger te straffen. Ze vonden allemaal dat er meer aandacht moest zijn voor de problematiek van loverboys en hun slachtoffers. Het probleem is er nog steeds en ook nog steeds vallen er slachtoffers in handen van geslepen jongens die op een vreselijke manier misbruik maken van vaak minderjarige meisjes die te goeder trouw terecht komen in bijvoorbeeld de prostitutie.

Let wel, loverboys zijn mensenhandelaren. Hun activiteiten vallen onder het Wetboek van Strafrecht. Het aanzetten van minderjarigen tot prostitutie of het dwingen hiertoe is strafbaar. Loverboys kunnen dan ook maximaal tien jaar gevangenisstraf krijgen. Of een dergelijke straf wordt gegeven, waag ik te betwijfelen, maar er kan dus wel behoorlijk zwaar worden gestraft. Overigens is de pakkans niet altijd gemakkelijk. Bewijsvoering staat of valt met de medewerking die politie en justitie op dat punt krijgen. Ook het zicht op de praktijken van deze figuren ontbreekt vaak. Loverboys leggen contacten op het schoolplein, in een discotheek of bijvoorbeeld voor een opvanghuis. Ze gebruiken ook steeds vaker het internet bij het zoeken, werven en exploiteren van slachtoffers. Door de werkwijze van die geslepen boys, belanden vaak jonge of zelfs minderjarige kinderen in de gedwongen prostitutie.

Op het moment dat ik deze column schrijf is de keiharde realiteit dat miljoenen kinderen wereldwijd gedwongen werken in de prostitutie. Van 15 tot en met 21 mei is er de Week tegen Kinderprostitutie, een goede zaak; er wordt terecht aandacht voor dit probleem gevraagd. Aandacht blijft nodig. De uitbuiting van jonge meisjes via chatboxen en het internet brengt kwetsbare meiden eveneens in gevaar. Een gegeven waar ik geen lentegevoel van krijg.

Eerder heb ik in een van mijn columns geschreven over Amanda Todd, het meisje dat op jonge leeftijd zelfmoord pleegde omdat ze werd gepest en afgeperst door de 38–jarige landgenoot Aydin C. De Hoge Raad heeft bepaald dat de man mag worden uitgeleverd aan Canada. De Hoge Raad bevestigde het besluit van de Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam, die in juni vorig jaar toestemde in de uitlevering. Gelukkig wordt in deze zaak het nodige gedaan om dit soort misselijk makende praktijken aan te pakken, maar het zal ook van de meiden en de omgeving zelf moeten komen om vroegtijdig dit soort kwalijke zaken te signaleren. Wanneer je het gevoel hebt dat er iets niet goed zit: praat met een vertrouwens persoon, zoals ouders, een goede vriend of vriendin, iemand van school of de huisarts. Doe nooit iets tegen je zin. Jij blijft baas en je bepaalt zelf wat je wilt. Als we daarin slagen, komt dat lentegevoel vast wel.

De debatavond op de Veilige Veste van Fier in Leeuwarden werd georganiseerd door de meiden van Fier en policitus Gerben Huisman, in samenwerking met de afdeling maatschappelijke participatie van Fier. 
 

Lees meer

Drie vliegen in één klap

Drie vliegen in één klap

Als we het over jeugdhulp hebben, denken we aan kinderen, jongeren en ouders met problemen. Aan kinderen met autisme, anorexia, trauma’s. Kinderen met ‘moeilijk’ gedrag en kinderen d...

Lees meer