Verloren onschuld

Gepubliceerd op 19 april 2018
Verloren onschuld

Linda Terpstra is voorzitter van de raad van bestuur van Fier. Iedere maand schrijft ze een column voor het Friesch Dagblad. Deze maand neemt ze je mee naar de ontwikkelingen in de digitale wereld: een wereld die haar onschuld heeft verloren.

Internet, mobiele communicatie en social media zijn ons leven binnengewandeld om daar te blijven. Nederlanders waren in 2016 gemiddeld 40 uur per maand online via hun smartphone. Twee jaar daarvoor was dat nog 29 uur. Onze digitale identiteit is onderdeel geworden van onze persoonlijke identiteit. De digitalisering brengt vele kansen met zich mee; innovaties die ons leven verrijken en bijdragen aan ons welzijn. Maar er is ook een schaduwzijde. Een heel donkere zijde.
 
De digitale wereld is zo langzamerhand haar onschuld verloren. Denk aan de ongekend grote hacks, de grove schendingen van privacy en bijvoorbeeld berichten, de loverboys en pooiers die jonge meisjes en jongens werven via social media en aan online kindermisbruik. Een pas op de plaats is meer dan noodzakelijk. Of beter gezegd: digitale bewustwording is op zijn plek. We zien de kansen die de digitale revolutie met zich meebrengt. Maar zijn we ons voldoende bewust van de gevaren, de risico’s? Weten we hoe de digitale wereld van onze kinderen eruit ziet? Op basis van de verhalen van onze meiden wil ik vragen en op het hart drukken: verdiep je in die wereld.

Niemand is veilig voor online risico’s. Eén foto op internet kan je leven veranderen. Neem bijvoorbeeld sexting, het verspreiden van naaktfoto’s en –video’s. De nieuwe eigentijdse gruwelijke schandpaal!
Hierdoor lopen steeds meer kinderen het gevaar slachtoffer te worden van sextortion, het afpersen van slachtoffers door te dreigen naaktfoto’s en -filmpjes online te verspreiden. Met dit pressiemiddel krijgen pooiers/ mensenhandelaren zonder al te veel moeite gedaan waar ze op uit zijn. Nog een voorbeeld: meisjes en jonge vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond zijn openlijk aan deze eigentijdse schandpaal genageld door hen online te “exposen” omdat ze zich westers zouden kleden of gedragen. Een ander voorbeeld is grooming, waar volwassenen via een nepprofiel met kinderen in contact komen en ze zover proberen te krijgen dat ze zich bijvoorbeeld voor de webcam uitkleden. Er komen steeds meer slachtoffers en ze worden steeds jonger, waarbij online en offline vormen van geweld naadloos in elkaar overlopen en elkaar versterken. Dit alles met vergaande gevolgen.

In onze Veilige Veste in Leeuwarden - en straks ook in Rotterdam - zien we meisjes en jonge vrouwen die zowel met online als offline vormen van geweld te maken hebben gehad. Gecombineerd. In de Veilige Veste vinden jonge slachtoffers een veilig onderkomen en krijgen ze de hulp en behandeling die ze nodig hebben. We bieden ze een veilige en beschermde omgeving waarin kan worden gewerkt aan een toekomst zonder geweld.
Ook de digitale wereld moet een veiligere en meer beschermde omgeving worden. Daarom werken we aan een Digitale Veste.
We willen drempels verlagen om online hulp te zoeken. Schaamte, schuldgevoelens, intimidatie, bedreiging en angst voor de gevolgen als het verhaal naar buiten komt, maken het voor slachtoffers en plegers van online én offline geweld moeilijk om hulp te vragen. Een belangrijke uitdaging is daarom hoe we hen kunnen ‘verleiden’ om eerder met hun verhaal te komen, eerder een hulpvraag te stellen en face-to-face hulp te accepteren. Want, hoe langer trauma’s doorwoekeren, hoe meer schade ze aanrichten. De Digitale Veste wil met deze uitdaging aan de slag gaan. We willen ruimere openingstijden voor onze chat, zodat mensen 24/7 bij onze hulpverleners terecht kunnen. Ook willen we behandelingen meer online aanbieden, in combinatie met “gewone” face-to-face behandelingen.

Naast online hulp willen we de online wereld veiliger maken, door samen te werken met ICT-, internetspecialisten, technologiebedrijven, internet-providers en gespecialiseerde teams van politie en justitie. Het is van belang dat we op het terrein van online geweld en uitbuiting flink gaan investeren in het terugdringen daarvan: het ontmoedigen, opsporen en vervolgen van (potentiële) plegers/daders. Samen met Terre des Hommes is Fier vorig jaar gestart met WATCH Nederland, waar mensen vermoedens van mensenhandel kunnen melden. Dit willen we met onze Digitale Veste uitbreiden. We werken met een forensisch internet recherche team dat opereert binnen de mogelijkheden die de wet biedt aan ‘burgerinformanten’. Met de Digitale Veste willen we deze functie komende jaren inzetten voor meer maatschappelijke vraagstukken.

De Digitale Veste is nu nog onze droom; eerst moeten we financiers vinden en partners die deze plannen met ons willen uitvoeren. Maar vooruitlopend op onze plannen, werken we aan bewustwording. Niet alleen bij onze meiden, maar ook bij u als ouders, professionals, grootouders, buren… We móeten allemaal digitaal weerbaarder worden.