Chat met Fier en privacy

Chat met Fier is een onderdeel van Fier. Wij vinden het belangrijk om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen, daarom geven we op deze pagina informatie over hoe Fier omgaat met de persoonsgegevens die je achterlaat op de chat.

Voor wie geldt deze informatie?

Deze informatie is bedoeld voor iedereen die gebruikmaakt van onze chat, zoals:

  • anonieme gebruikers,
  • gebruikers die niet anoniem willen zijn,
  • gebruikers die niet in zorg zijn bij Fier,
  • gebruikers die de chat bezoeken maar ook een andere vorm van hulpverlening van Fier hebben (zij hebben dan een behandel- of hulpverleningsplan en een hulpverlener bij Fier), in dat geval is deze informatie aanvullend op het privacyreglement van Fier.

Als je vragen hebt over Fier, dan kan je contact opnemen met:
058 – 215 70 84
info@fier.nl 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou als persoon. Denk hierbij aan je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer, maar ook aan je IP-adres of je huidskleur.

Welke persoonsgegevens krijgt Fier als ik de chat gebruik?

Chatten met Fier kan anoniem. Dit betekent dat wij geen persoonsgegevens kunnen achterhalen en jij de mogelijkheid hebt anoniem je verhaal te doen. Wij weten dan niet wie je bent.

Het komt wel voor dat iemand met verschillende nicknames komt chatten om zijn/haar probleem te bespreken. Alleen de projectleider kan dan zien dat deze nicknames van hetzelfde IP-adres komen, maar kan het IP-adres zelf niet zien. Bij hinderlijk gedrag kunnen we wel besluiten jou hierop aan te spreken. Wanneer dit gedrag niet stopt, kunnen wij besluiten om je te laten blokkeren.

Niet anoniem chatten
Je kunt besluiten om toch persoonsgegevens met ons te delen, bijvoorbeeld om je situatie uit te leggen of om fysiek contact te krijgen met een hulpverlener. Jij bepaalt zelf welke gegevens je met ons deelt en je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Het is mogelijk dat wij bijzondere persoonsgegevens van je verwerken als je deze aan ons doorgeeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gegevens over je (psychische) gezondheid. Als je persoonsgegevens met ons deelt kan het zijn dat je niet meer (geheel) anoniem bent.

Als je persoonsgegevens deelt, gebruiken wij deze gegevens voor het bieden van online hulpverlening. De reden (grondslag) voor het gebruiken van persoonsgegevens is de toestemming die jij hiervoor geeft door met ons te chatten. Het zijn dat wij persoonsgegevens in onze (persoonlijke) werkaantekeningen opnemen, zodat je niet steeds opnieuw je verhaal hoeft te doen.

Alle chatmedewerkers hebben een beroepsgeheim en mogen niet zonder goede reden persoonsgegevens delen met personen buiten team Chat met Fier.

In je chatprofiel kun je ook zelf kiezen om gegevens toe te voegen en te wissen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Er zijn verschillende situaties waarin wij kunnen kiezen om jouw persoonsgegevens te delen met anderen. Dat gaat niet zonder jouw toestemming, tenzij iemand direct ernstig gevaar loopt of al heel lang in een onveilige situatie zit en daar geen verbetering in komt. Als het mogelijk is, zullen we dit alsnog eerst met je bespreken.

Soms maken we mee dat iemand al hulpverlening heeft (bij Fier of ergens anders). Als het mogelijk is willen we graag overleggen met jouw hulpverlener(s) of huisarts. Jij moet hiervoor toestemming geven. Als het kan zullen we vragen om een (bel)contact met jou en je hulpverleners (een drie-gesprek). Deze afstemming vinden wij belangrijk omdat wij jou op deze manier zo goed mogelijk kunnen helpen door samen te werken met je huidige hulpverlening.

Onderzoek

Chat met Fier wil haar hulpverlening blijven verbeteren. Daarom maken wij gebruik van de beschikbare anonieme of geanonimiseerde chatgegevens voor (wetenschappelijk) onderzoek en kwaliteitsbevordering. Als je dit niet wilt, dan kun je dit melden bij de chatmedewerker. Hij of zij zorgt ervoor dat je gegevens dan niet worden gebruikt.

Verwerken van persoonsgegevens

Er zijn twee partijen die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. De eerste is Coolminds, onze applicatieleverancier. Zij hebben toegang tot de chatgesprekken en de digitale informatie die je door het chatten meestuurt, zoals je IP-adres. We hebben een overeenkomst met Coolminds waarin duidelijke en strenge afspraken zijn gemaakt over het bewaken van je privacy.

De tweede partij zijn wij, Fier. Wij, de chatmedewerkers en de deelnemers aan het multidisciplinair overleg, hebben toegang tot de inhoud van de chatgesprekken. Wij kunnen dus niet zien vanaf welk IP-adres je chat en kunnen dat ook niet opvragen. Dat kan alleen de officier van justitie doen op verzoek van de politie. Chat met Fier heeft dus alleen zicht op persoonsgegevens die jij aan ons geeft. De chatgesprekken en persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt, worden versleuteld bewaard bij onze applicatiebeheerder Coolminds. Zonder de sleutel kan niemand deze inzien.

Fier gebruikt informatie over jouw bezoek om de website te optimaliseren. Lees hier meer over in onze algemene privacyverklaring.

Jouw rechten op je persoonsgegevens

Chatgesprekken en accounts worden na twee jaar automatisch gewist. Als je wilt dat je gesprekken eerder worden gewist, dan kun je dit aangeven door een mail te sturen naar chat@fier.nl. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens worden gewist en er geen persoonsgegevens meer naar jou te herleiden zijn. Het enige wat wij bewaren, is het onderwerp waarover is gechat.

Verder heb je, als je jezelf als persoon bekend hebt gemaakt, altijd de mogelijkheid om je gegevens in te zien, aan te (laten) vullen en te (laten) verbeteren. Je moet aantonen wie je bent bij een verzoek. Aan anonieme verzoeken kunnen wij om veiligheidsredenen niet voldoen.

Klachten

Alle informatie over het indienen van een klacht over de hulpverlening van Chat met Fier kun je vinden in het klachtenregelement Chat met Fier.

Ben je van mening dat wij niet juist omgaan met jouw persoonsgegevens? Wij staan altijd open voor relevante opmerkingen en feedback. Laat dit de chatmedewerker weten of stuur een e-mail naar chat@fier.nl. Mocht je niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met jouw privacy, dan kun je een klacht indienen door je klacht te mailen naar FG@fier.nl. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost dan heb je de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.