logo

Over de chat

Deze chat is bedoeld om sporters en iedereen die betrokken is bij de sport een mogelijkheid te geven om op een laagdrempelige manier (anoniem) hulp te zoeken of advies te vragen bij seksuele intimidatie, misbruik of anderen vormen van intimidatie, geweld en grensoverschrijdend gedrag. De chat is dagelijks geopend:

Maandag t/m vrijdag van 16.00 - 06.00 uur
Zaterdag en zondag van 20.00 - 06.00 uur
Feestdagen van 20.00 - 06.00 uur

Chat team van professioneel getrainde hulpverleners
De medewerkers van het chat team zijn professioneel getrainde hulpverleners die werkzaam zijn bij Fier. Ze hebben veel kennis en ervaring op het gebied van hulpverlening bij misbruik, geweld en ander grensoverschrijdend gedrag. 

Onderdeel van Fier
Deze chat is een onderdeel van Fier. Fier biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben (gehad) met geweld, misbruik of uitbuiting. Meer weten over onze organisatie? Kijk dan op onze website

Centrum Veilige Sport
Eind 2017 schetste de Commissie de Vries een onthutsend beeld van seksueel misbruik in de sport. Ongeveer 1 op de 10 sporters geeft aan slachtoffer te zijn van misbruik. Naar schatting wordt 90% nooit gemeld. Om het melden van misbruik makkelijker te maken en slachtoffers beter te kunnen helpen, is deze chat ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen NOC*NSF en Fier, als onderdeel van het Centrum voor Veilige Sport. Het is één van de stappen die NOC*NSF onderneemt in het kader van de implementatie van de aanbevelingen van het rapport van Commissie De Vries over Seksuele Intimidatie en Misbruik in de sport.