Contact

Hoofdlocatie Leeuwarden
Holstmeerweg 1
8936 AS Leeuwarden

Postbus 1087
8900 CB Leeuwarden

Locatie Rotterdam
Van Langendonckstraat 51
3076 SH Rotterdam


Voor alle locaties:
Algemene vragen: 058 - 215 70 84
Advies en aanmeldingen: 088 - 20 80 000 of

Informatie voorlichtings- en trainingsaanbod via 
Scholieren en studenten met vragen kunnen mailen naar 
Journalisten via 
Abonnees Fier magazine en donateurs via 

Fier heeft locaties in Leeuwarden, Rotterdam, Den Haag en Groningen.

Bereikbaarheid openbaar vervoer
Vanaf het busstation gaan lijn 5 of 15 naar de Holstmeerweg in Leeuwarden.

Rekeningnummer voor giften
Rekeningnummer voor giften: NL82ABNA0493096159 t.n.v. Stichting Fiere Vrienden.

KVK nummer 41 00 05 03

Fier op de kaart

Leeuwarden:

Hoofdlocatie Veilige Veste Leeuwarden

24- uurs opvang- en behandelvoorzieningen Asja, Metta, Rena, Evi, Reza, Gaja, Zahir
Ambulante hulp: diagnostiek, behandeling en begeleiding bij klachten die voortkomen uit geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Meer informatie en contact

Blijf voorziening en begeleid wonen

MDCK Friesland
Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling in samenwerking met Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, GGZ Friesland, Medisch Centrum Leeuwarden, Politie Fryslân en OM.

Directe Hulp bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Directe Hulp bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (DHHG/KM). Fier werkt hierin nauw samen met verslavingszorg, polikliniek Forensische Psychiatrie, Veiligheidshuis, Politie Fryslân, Justitie en gemeenten.

CSG Friesland
Centrum Seksueel Geweld Friesland, opgericht door Fier en Medisch Centrum Leeuwarden.
Meer informatie en contact

Groningen:

Ambulante hulp: diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen bij klachten die voortkomen uit geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Meer informatie en contact

Den Haag:

Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)
Lobby, onderzoek, publicaties en projecten in de strijd tegen kinderhandel en mensenhandel.
Meer informatie en contact

Rotterdam:

24- uurs opvang- en behandelvoorzieningen Asja, Metta en Gaja
Ambulante hulp: diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen bij klachten die voortkomen uit geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Meer informatie en contact