Den Haag

Op onze locatie aan de Zoutmanstraat 42-44 in Den Haag  heeft Fier een locatie voor behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast is ons Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) hier gevestigd.
 

vierkant-meisje met krullen

Fier locatie Den Haag

Heeft u en/of uw kind geweld meegemaakt? En heeft u daardoor problemen in het gezin, in contact met vrienden, op het werk of maakt u zich zorgen over uw zoon of dochter? Voor advies of hulp in Den Haag kunt u terecht bij Fier. Geweld raakt het hele gezin. Daarom richten we onze hulp, wanneer dat mogelijk is, op het hele gezin.

Ambulante begeleiding en specialistische behandeling
Op onze locatie in Den Haag bieden wij ambulante begeleiding en specialistische behandeling aan kinderen, jongeren (meisjes en jongens) en volwassenen die geweld hebben meegemaakt, zoals: kindermishandeling, loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, seksueel geweld en complexe scheiding. Onze hulp is ook geschikt voor asielzoekers en statushouders.
Sommige mensen kunnen de gebeurtenissen verwerken, door er bijvoorbeeld veel over te praten en de tijd te nemen voor herstel. Maar de klachten kunnen ook blijven en zelfs toenemen. Kinderen en jongeren hebben dan vaak problemen op school, in de omgang met anderen en thuis. Ze trekken zich meer terug, of laten gedragsproblemen zien. Volwassenen lopen vaak op meerdere levensgebieden vast: in hun relatie, in contacten met anderen, op het werk.

We helpen bij de verwerking van de traumatische ervaringen, het vergroten van zelfvertrouwen en we werken samen met de gezinnen aan herstel op alle leefgebieden. Onze hulpverleners geven advies, bieden crisisinterventie, opvoedingsondersteuning, specialistische (gezins)begeleiding en behandeling. Hierbij werken we nauw samen met andere professionals in de regio.

Vragen of meer informatie?
U kunt voor advies en aanmelding 24/7 contact met ons opnemen via 088 - 20 80 000 of stuur een mail naar

Adres
Zoutmanstraat 42-44
2518 GS Den Haag


 

LOGO CKM GEEL ZWART

Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel

Op onze locatie in Den Haag is ook ons Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) gevestigd.
Met het CKM zetten we nationaal en internationaal in op de verbetering van de (rechts)positie van slachtoffers. Er wordt gewerkt aan een grotere bewustwording, zowel onder het grote publiek als onder professionals. In het CKM bundelen professionals van verschillende instanties hun kennis en krachten, zodat de strijd tegen mensenhandel daadkrachtiger en efficiënter gevoerd kan worden. Voor slachtoffers betekent dit: snellere hulp, betere bescherming en gespecialiseerde behandeling. Maar ook: een effectievere opsporing van plegers.

Het CKM:
- heeft kennis en expertise op het gebied van kinder- en mensenhandel;
- zet nationaal en internationaal in op een betere (rechts)positie van slachtoffers;
- onderzoekt, opinieert en publiceert;
- lobbyt, informeert en praat mee over beleidsvorming;
- werkt aan en ontwikkelt projecten ten dienste van slachtoffers van mensenhandel;
- werkt samen met nationale en internationale partijen in de strijd tegen mensenhandel.

Kennis en expertise
Kennis en expertise zijn sleutelwoorden voor het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Alleen daarmee kunnen we slachtoffers geven waar ze recht op hebben. Door de jaren heen is veel expertise opgebouwd op het gebied van mensenhandel en onderwerpen die daar mee te maken hebben. Binnen het CKM hebben we veel juridische kennis op het gebied van onder andere het vreemdelingenrecht en het strafrecht. Er werken bij het CKM diverse specialisten op het gebied van prostitutie en prostitutiebeleid. We hebben kennis op het gebied van terugkeer, zorg en trauma en over bepaalde herkomstlanden, zoals Nigeria, Guinee en China. Ook zijn we thuis in onderwerpen als voodoo, meisjesbesnijdenissen en gedwongen huwelijken. Doordat Fier, de moederorganisatie van het CKM, slachtoffers opvangt en behandelt, hebben we de verhalen en daarmee extra kennis ‘in huis’.
Meer informatie over het CKM is te vinden op de website www.ckm-fier.nl
 

Contact

Voor algemene vragen info@ckm-fier.nl
Journalisten via communicatie@ckm-fier.nl

Algemeen telefoonnummer
088 - 208 00 28

Adres
Zoutmanstraat 42-44
2518 GS Den Haag
 

Samenwerking

De aanpak van mensenhandel vraagt samenwerking. Daarom werkt het CKM samen met nationale én internationale partners. Een belangrijke partner is Terre des Hommes, waarmee we projecten als Mensenhandelweb en Onzichtbare kinderen hebben opgezet. Daarnaast werken we samen met partijen als FairWork, Stop the Traffik, CoMensha, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel, National Bureau Coördinator Terrorismebestrijding, VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children – ECPAT Nederland, Free a Girl, de Koninklijke Marechaussee, politie, justitie en het Expertisecentrum Mensenhandel Mensensmokkel. Het CKM is aangesloten is bij het EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings.

 

gUc9y8ti_400x400

Steun van Nationale Postcode Loterij

Fier is in 2016 benoemd tot een van de goede doelen die een jaarlijkse bijdrage krijgt van de Nationale Postcode Loterij. Met deze toekenning wordt het Centrum tegen Kinderhandel  en Mensenhandel voor een periode van vijf jaar gesteund met een bedrag van 500.000 euro per jaar.