Expertise­centrum

Op deze pagina vind je informatie over Fier als landelijk expertisecentrum

Fier is het landelijk expertisecentrum op het terrein van mensen die te maken hebben (gehad) met geweld door iemand die dicht bij ze staat (een afhankelijkheidsrelatie). De beste manier waarop we deze mensen kunnen helpen is als er geen geweld meer is in onze samenleving. Daarom ontwikkelen we campagnes, lobbyen we en doen we onderzoek naar maatschappelijke trends en het verbeteren van onze hulpverlening.

Het belang van expertise

Binnen een specialistisch centrum als Fier zijn expertise en hulpverlening twee kanten van dezelfde medaille. Wij willen de best mogelijke behandeling, bescherming en toekomstperspectieven bieden aan de doelgroep. Daarvoor moeten we ons niet alleen richten op goede zorg bieden, maar ook op wat er gebeurt in de samenleving. Wat voor nieuwe vormen van geweld ontstaan er, bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen, en hoe kunnen we hier aandacht voor vragen. 

Het expertisecentrum is meer dan onderzoek. Zo worden er in opdracht van ministeries bijvoorbeeld projecten en innovaties ontwikkeld. Ook brengen we maatschappelijke trends op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties in kaart; door middel van campagnes, samenwerkingen met de pers, etc.

Onderzoek Fier

Onderzoek & Ontwikkeling

Fier heeft een onderzoeksgroep die zich focust op het zelf doen van onderzoek en het begeleiden van extern onderzoek dat raakt aan geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast voert yeam Onderzoek & Ontwikkeling ook intern onderzoek uit, bijvoorbeeld naar hoe onze medewerkers erbij zitten. Op basis van hun bevindingen geven ze advies over waar we als Fier het beste op kunnen focussen. Ook bij het Landelijk Steunpunt Extremisme, onderdeel van Fier, werkt een onderzoeksgroep. Daarover hieronder meer.

Chat met Fier

Een van de belangrijkste manieren waarop de expertise van Fier zichtbaar wordt is de online chatfunctie. Elk jaar worden ruim twintigduizend chatgesprekken gevoerd door mensen die zelf geweld in afhankelijkheidsrelaties hebben meegemaakt of er op een andere manier bij betrokken waren. Zij komen anoniem en vrijblijvend in gesprek met een professionele hulpverlener die naar hen luistert en, als daar behoefte aan is, meedenken in wat een goede volgende stap zou zijn en welke instantie hen het beste kan helpen. Zo is de chat niet een ingang specifiek tot Fier, maar naar hulpverlening in heel Nederland. 

Hoewel wij geen persoonlijke informatie bewaren die kan leiden tot identificatie van de chatter, houden we wel bij waar de gesprekken over gaan. Hierdoor blijven we op de hoogte van wat er speelt in de maatschappij en kunnen we nieuwe fenomenen als eerste waarnemen.

Fier Academy

De Fier Academy versterkt de kennis van professionals over geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dat doen we door het ontwikkelen van trainingstrajecten met e-learning, bijvoorbeeld over seksuele en criminele uitbuiting, voor eerstelijnsprofessionals in gemeenten. Daarnaast bieden we trainingen en masterclasses aan over thema’s als eergerelateerd geweld, geld en geweld, multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Je kunt de Fier Academy bereiken via fieracademy@fier.nl.

Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel

In de strijd tegen mensenhandel heeft Fier het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) opgericht. Met het CKM zetten we nationaal en internationaal in op de verbetering van de (rechts)positie van slachtoffers.

Website CKM

Landelijk Steunpunt Extremisme

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is gespecialiseerd in de omgang met personen die geradicaliseerd zijn en hun omgeving. Het LSE biedt begeleiding, advies en behandeling bij zorgen rondom radicalisering. Zo draagt het LSE bij aan de leefbaarheid en veiligheid in Nederland.

Website LSE

Spine

Als de Tech-NGO van Fier bedenkt en ontwikkelt Spine nieuwe digitale tools om uitbuiting online tegen te gaan. Samen met zorginstanties en tech-partijen gaan ze digitaal de strijd aan met mensenhandelaren.

Website Spine

Meer expertise

MDA++

Fier werkt samen met andere partijen in Friesland in de Multidisciplinaire Aanpak.

Prostitutie Maatschappelijk werk

Fier helpt mensen in de prostitutie die behoefte hebben aan hulp.

Fiercast

We maken een podcast met experts over onderwerpen die we belangrijk vinden.

Blijf op de hoogte.

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief.