Multidisciplinaire Aanpak++

Fier maakt onderdeel uit van het MDA++. Op deze pagina lees je hier meer over.
Het MDA++ (Multidisciplinaire Aanpak) Friesland is een samenwerkingsverband voor een systeemgerichte, multidisciplinaire, intersectorale en specialistische aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling.

Wat is het MDA++?

In het MDA++ werkt een aantal organisaties samen om het geweld te stoppen en behandeling te bieden voor herstel zodat de vicieuze cirkel van geweld, dat voor door de generaties heen doorgaat, doorbroken wordt. De werkwijze richt zich op alle betrokkenen, d.w.z. de slachtoffers, de plegers en de kinderen als getuige van het huiselijk geweld. Het samenwerkingsverband MDA++ bestaat sinds 2018, maar de werkwijze is in Friesland al vanaf 2011 bekend onder de naam MDC-K. Door de toevoeging van huiselijk geweld (naar volwassenen) en seksueel geweld is de naam veranderd in MDA++.

Iedere casus een eigen aanpak

MDA++ betekent een intensieve samenwerking op maat. Per casus kijkt het MDA++ team altijd samen met de betrokkenen aan tafel welke hulpverlening nodig is om het patroon van geweld en verwaarlozing te doorbreken en de gevolgen zo nodig te behandelen. Voor ieder gezin is er een vast contactpersoon en een eigen plan. Slachtoffers van acuut seksueel geweld krijgen bovendien indien wenselijk directe medische zorg, forensisch onderzoek, psychologische zorg en hulp binnen het Centrum Seksueel Geweld.

Het gezinssysteem als geheel

De professionals van MDA++ zien het gezinssysteem als geheel. Dit betekent dat alle leden van het gezin, dus ook de kinderen, indien nodig, hulp krijgen. Een vast contactpersoon legt uit wat er gebeurt, organiseert de hulp en stemt deze op elkaar af. Vanaf het eerste moment praten de gezinsleden mee over de aanpak. Het MDA++ blijft zo lang als nodig bij het gezin betrokken; het is pas klaar als het klaar is. Lukt iets niet dan stoppen we niet, maar lossen we het samen op.

De samenwerkende partijen

Het MDA++ Friesland biedt een intersectorale, multidisciplinaire, systeemgerichte, gecoördineerde én integrale aanpak. Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende organisaties:

Wanneer wordt een casus in het MDA ++ besproken?

Meldingen van vermoedens kindermishandeling en huiselijk geweld worden door Veilig Thuis beoordeeld op ernst en urgentie. Een van de uitkomsten kan zijn dat Veilig Thuis de casus meeneemt naar het MDA++. In acuut onveilige situaties werken de MDA++ partners en overige relevante organisaties nauw samen om de veiligheid van betrokkenen direct te borgen.

Meer informatie

Alle informatie die je wilt over MDA++ kun je vinden op de website mdafriesland.nl

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rolien Tolsma, Hoofd gedragswetenschappelijke staf Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
T   058 233 37 77
 
Maarten van der Gronde, Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot Specialist bij Fier
T   058 2157084
E   mvandergronde@fier.nl

Blijf op de hoogte.

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief.