Prostitutie Maatschappelijk Werk

De Prostitutie Maatschappelijk Werkers (PMW’ers) van Fier bieden psychosociale ondersteuning en praktische hulpverlening aan prostituees die werkzaam zijn in Friesland. De hulpverleners geven gratis ondersteuning aan alle sekswerkers in de vergunde en onvergunde sector.

Inloopspreekuur
Spreekuur is wekelijks van 15.00 tot 17.00 uur bij Steunpunt Xenia, Weaze 14. 

Je kunt contact opnemen via pmw@fier.nl.

Wat doet team Prostitutie Maatschappelijk Werk?

De hulpverleners werken outreachend; ze gaan wekelijks op ronde op de Weaze (bordelenbuurt van Leeuwarden) en aansluitend is er spreekuur bij het Steunpunt Xenia, Weaze 14 in Leeuwarden. Hier werken de hulpverleners samen met GGD Fryslân en het Leger des Heils. De hulpverleners bezoeken de seksclubs en erotische massagesalons in Friesland. Daarnaast zoeken de hulpverleners via online outreachend werk contact met sekswerkers.

Ook kunnen mensen anoniem contact opnemen met een hulpverlener via de chat van Fier. Meer hierover is te vinden op https://chatmet.fier.nl/.

Aanbod hulpverlening

Cliënten hebben diverse hulpvragen en behoefte aan:

 • een luisterend oor;
 • psychosociale hulpverlening;
 • praktische hulpverlening;
 • informatie en advies over praktische en financiële zaken;
 • ondersteuning bij verslavingsproblematiek;
 • ondersteuning bij psychiatrische problematiek/stoornissen;
 • ondersteuning bij het werken als zelfstandige/inkomstenbelasting;
 • hulp bij aangifte doen van seksuele uitbuiting, bedreiging en mishandeling;
 • begeleiding bij (ongewenste) zwangerschap;
 • hulp bij het realiseren van huisvesting;
 • informatie en advies omtrent rechten, wet- en regelgeving, verblijfsproblematiek en verblijfsdocumenten;
 • hulp bij doorverwijzing. 

Het team Prostitutie Maatschappelijk Werk werkt samen met o.a.: de GGD, Politie (TMM), Handhaving, Leger des Heils, VNN, Wender, Wijkteams, GGZ, Huisartsen, Kamer van Koophandel en de Gemeenten in Friesland.

Uitstapprogramma

Vanuit het uitstapprogramma begeleiden de hulpverleners mensen die in de prostitutie zitten en daar behoefte aan hebben, naar werk of overige dagbesteding buiten de prostitutie. Daarnaast ondersteunen de hulpverleners sekswerkers om economisch zelfstandig te worden en een gezond sociaal netwerk op te bouwen.

Wil je iemand verwijzen, een casus bespreken of heb je nog vragen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via:

Meer informatie

Hulp van Fier

Wil je weten welke hulp Fier biedt en voor wie? Lees hier verder.

Ik maak me zorgen

Maak je je zorgen over jezelf of iemand anders? Wij denken graag met je mee.

Over Fier

Informatie over hoe we zijn ontstaan en waar we naartoe werken.

Blijf op de hoogte.

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief.