Veelgestelde vragen

Algemeen

Is Fier alleen op Friesland gericht?

Nee, we zijn een landelijk werkend behandel- en expertisecentrum. Onze opvang- en behandelvoorzieningen zijn gevestigd in Leeuwarden en Rotterdam. We vangen hier kinderen, meisjes en vrouwen op uit heel Nederland. Soms is het beter om iemand vanwege veiligheidsredenen of vanwege traumatische ervaringen niet in de omgeving op te vangen. Ons ambulante behandelaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben met geweld richt zich met name op Noord-Nederland, maar ook in Rotterdam biedt Fier ambulante behandeling. 

 

Hoe wordt Fier gefinancierd?

Bijzonder bij Fier is dat binnen de organisatie het geld de client volgt en niet andersom: de client staat centraal. We maken gebruik van verschillende reguliere financieringsstromen, zoals de Wmo (Wet maatschappelijk opvang), de Wlz (Wet Langdurige zorg) en de Jeugdwet. Daarnaast ontvangen we projectfinancieringen, giften van o.a. fondsen en bedrijven voor alle hulp waarvoor geen reguliere financiering beschikbaar is. Denk hierbij aan scholing, toeleiding naar werk (o.a. interne leerbedrijven zoals de Fier Bakkerij), sport en het begeleiden bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Maar ook het realiseren van fijne speelplekken voor de kinderen die in onze opvangvoorzieningen verblijven. 

Eigen bijdrage en kosten

Moet ik eigen risico of een eigen bijdrage betalen?

Minderjarige clienten
Ben je minderjarig? Dan hoef je geen eigen bijdrage of eigen risico te betalen.

Meerderjarige clienten
Ben je meerderjarig? Dan kan het zijn dat je eigen risico of een eigen bijdrage moet betalen: dit is afhankelijk van het soort hulp dat jij nodig hebt en de financiering die daarbij hoort. Ook kan de hoogte van jouw inkomen een rol spelen en in hoeverre je je eigen risico al hebt aangesproken voor andere zorgkosten. Bij de start van de hulpverlening leggen we je uit welke kosten vergoed worden, hoe deze kosten vergoed worden en wat je zelf moet betalen. 

Welke kosten moet ik betalen voor de hulpverlening van Fier?

Minderjarige clienten
Ben je minderjarig? Dan hoef je geen eigen bijdrage of eigen risico te betalen. 

Als je tijdelijk bij Fier woont zijn er een aantal zaken waar je recht op hebt en die door Fier betaald worden (o.a. je kamer, gas/water/licht en voeding). Daarnaast zijn er wel een aantal zaken die je zelf moet betalen (o.a. persoonlijke verzorging/verzorgingsproducten). Voordat je bij Fier komt wonen wordt je hierover geinformeerd.

Meerderjarige clienten
Ben je meerderjarig? Dan kan het zijn dat je eigen risico of een eigen bijdrage moet betalen: dit is afhankelijk van het soort hulp dat jij nodig hebt en de financiering die daarbij hoort. Ook kan de hoogte van jouw inkomen een rol spelen en in hoeverre je je eigen risico al hebt aangesproken voor overige zorgkosten. Bij de start van de hulpverlening leggen we je uit welke kosten vergoed worden, hoe deze kosten vergoed worden en wat je zelf moet betalen. 

Als je tijdelijk bij Fier woont zijn er een aantal zaken waar je recht op hebt en die door Fier betaald worden (o.a. je kamer, gas/water/licht en voeding). Daarnaast zijn er een aantal zaken die je zelf moet betalen (o.a. persoonlijke verzorging/verzorgingsproducten). Voordat je bij Fier komt wonen wordt je hierover geinformeerd. 

Wijzigt de financiering tijdens de hulpverlening, dan wordt je hierover geinformeerd en geadviseerd.