chat

Veelgestelde vragen

Algemeen

Voor welke vragen kan ik contact opnemen met Fier?

Voor alle vragen met betrekking tot geweld in afhankelijkheidsrelaties. Iedereen kan contact opnemen met Fier: slachtoffers, professionals, personen uit de omgeving van een slachtoffer en mensen die zich zorgen maken om iemand.

Voor een overzicht van hulpvragen die we vaak krijgen kun je hier kijken. Ook als je vraag hier niet bij staat kun je gerust contact opnemen met Fier.

Direct hulp of advies nodig? Neem voor directe hulp of advies 24/7 contact met ons op via: 088 - 20 80 000.

Bel in acute noodsituaties altijd 112.
 

Heb ik een verwijzing nodig als ik hulp wil van Fier?

Ja, die is nodig. Bij aanmelding wordt besproken welke verwijzing je nodig hebt en hoe en waar je dit kunt regelen.

Zijn er wachtlijsten?

Voor sommige vormen van hulp zijn inderdaad wachtlijsten. Bij aanmelding wordt dit besproken en krijg je een indicatie van de wachttijd. Hier vind je een overzicht van de actuele wachttijden.

Wat gebeurt er als ik bel met Fier?

Wij luisteren naar je vraag of verhaal. Je krijgt advies en we vertellen wat we voor je kunnen beteken. Vervolgens bespreken we samen met jou de verdere stappen. 
 

Bekijk alle vragen in deze categorie

Eigen bijdrage en kosten

Moet ik eigen risico of een eigen bijdrage betalen?

Minderjarige clienten
Ben je minderjarig? Dan hoef je geen eigen bijdrage of eigen risico te betalen.

Meerderjarige clienten
Ben je meerderjarig? Dan kan het zijn dat je eigen risico of een eigen bijdrage moet betalen: dit is afhankelijk van het soort hulp dat jij nodig hebt en de financiering die daarbij hoort. Ook kan de hoogte van jouw inkomen een rol spelen en in hoeverre je je eigen risico al hebt aangesproken voor andere zorgkosten. Bij de start van de hulpverlening leggen we je uit welke kosten vergoed worden, hoe deze kosten vergoed worden en wat je zelf moet betalen. 

Welke kosten moet ik betalen voor de hulpverlening van Fier?

Minderjarige clienten
Ben je minderjarig? Dan hoef je geen eigen bijdrage of eigen risico te betalen. 

Als je tijdelijk bij Fier woont zijn er een aantal zaken waar je recht op hebt en die door Fier betaald worden (o.a. je kamer, gas/water/licht en voeding). Daarnaast zijn er wel een aantal zaken die je zelf moet betalen (o.a. persoonlijke verzorging/verzorgingsproducten). Voordat je bij Fier komt wonen, word je hierover geïnformeerd.

Meerderjarige clienten
Ben je meerderjarig? Dan kan het zijn dat je eigen risico of een eigen bijdrage moet betalen: dit is afhankelijk van het soort hulp dat jij nodig hebt en de financiering die daarbij hoort. Ook kan de hoogte van jouw inkomen een rol spelen en in hoeverre je je eigen risico al hebt aangesproken voor overige zorgkosten. Bij de start van de hulpverlening leggen we je uit welke kosten vergoed worden, hoe deze kosten vergoed worden en wat je zelf moet betalen. 

Als je tijdelijk bij Fier woont zijn er een aantal zaken waar je recht op hebt en die door Fier betaald worden (o.a. je kamer, gas/water/licht en voeding). Daarnaast zijn er een aantal zaken die je zelf moet betalen (o.a. persoonlijke verzorging/verzorgingsproducten). Voordat je bij Fier komt wonen, krijg je hierover alle informatie.  

Wijzigt de financiering tijdens de hulpverlening, dan word je hierover geïnformeerd en geadviseerd.

Over Fier

Hoe wordt Fier gefinancierd?

Bijzonder bij Fier is dat binnen de organisatie het geld de cliënt volgt en niet andersom: de cliënt staat centraal. We maken gebruik van verschillende reguliere financieringsstromen, zoals de Wmo (Wet maatschappelijk opvang), de Wlz (Wet Langdurige zorg). De specialistische zorgprogramma's voor o.a. slachtoffers van loverboys en eergerelateerd geweld worden gefinancierd uit het Landelijk Transitiearrangement Jeugd (LTA) van de VNG.  Verder ontvangen we projectfinancieringen, giften van o.a. fondsen en bedrijven voor alle hulp waarvoor geen reguliere financiering beschikbaar is. Denk hierbij aan scholing, toeleiding naar werk, sport en het begeleiden bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Maar ook het realiseren van fijne speelplekken voor de kinderen die in onze opvangvoorzieningen verblijven. 

Is Fier alleen op Friesland gericht?

Nee, we zijn een landelijk werkend behandel- en expertisecentrum. We bieden ambulante hulp (behandeling en begeleiding) aan kinderen, jongeren en volwassenen vanuit onze vestigingen in Leeuwarden, Rotterdam en Groningen. In onze opvang- en behandelvoorzieningen in Rotterdam en Leeuwarden vangen we kinderen, meisjes en vrouwen op uit heel Nederland. Soms is het beter om iemand vanwege veiligheidsredenen of vanwege traumatische ervaringen niet in de omgeving op te vangen.

 

Op welke plaatsen in Nederland is Fier gevestigd?

We bieden op verschillende plaatsen verschillende vormen van hulp en begeleiding:

- 24 uurs opvang- en behandelvoorzieningen
- ambulante begeleiding
- behandeling (klinisch en ambulant)

Onze vestigingen:

- Leeuwarden
- Rotterdam
- Groningen
- Den Haag
 

Hoe is Fier ontstaan?

Oorspronkelijk is Fier in 1978 gestart als een vrouwenopvang: ‘Vrouwenopvang Fryslân’. Hier werden vrouwen en kinderen opgevangen die vanwege huiselijk geweld niet meer thuis konden wonen. Langzaam werd Vrouwenopvang Fryslân uitgebreid. We kregen te maken met meisjes die slachtoffer waren van loverboys. Zij hadden andere zorg nodig. Daarom werd in 1998 gestart met project Asja, een zorgprogramma voor slachtoffers van loverboys.  We zagen in het Blijf van mijn Lijf huis regelmatig dat vrouwen en kinderen opnieuw in de opvang terechtkwamen. Het huiselijk geweld ging door. In samenwerking met de GGZ hebben wij toen onderzoek gedaan. Wat bleek: 90% van de vrouwen had psychiatrische problemen. Dit betekende dat er naast opvang ook behandeling nodig was. Er werd een behandelcentrum ingericht. Door alle veranderingen binnen de organisatie dekte de naam ‘Vrouwenopvang’ het zorgaanbod niet meer. Dit leidde er toe dat in januari 2007 de naam van de organisatie veranderd werd in Fier Fryslân.

Van Fier Fryslân naar FIER
Fier is de afgelopen jaren gegroeid tot het landelijk expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. We bieden een breed scala aan hulpverlening, van voorlichting tot aan de 3de lijns zorg. Vanwege de landelijke groei is de naam van de organisatie veranderd in Fier.
 
Fier heeft een heldere missie en visie en we laten graag zien hoe we die waarmaken.
Meer informatie over dit thema is te vinden op https://www.fier.nl/over-fier en https://www.fier.nl/jaarverslag

Bekijk alle vragen in deze categorie

Welk hulpaanbod heeft Fier?

Informatie voor verwijzers
Fier wil cliënten graag snel de passende hulp bieden. Alle aanmeldingen komen binnen bij één centraal aanmeldpunt, de afdeling Advies & Aanmeldingen. Er zijn meerdere manieren om een cliënt aan te melden en er zijn verschillende hulpmogelijkheden (zowel residentieel als ambulant). Meer informatie over dit thema is te vinden op https://www.fier.nl/verwijzen 

Het aanbod van Fier
Fier werkt met verschillende integrale zorgprogramma’s. Een aantal zorgprogramma’s van Fier is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Meer informatie is te vinden op https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Asja

Hoe effectief is het aanbod van Fier?

Fier wil de best mogelijke zorg bieden die er is en streeft naar effectief bewezen zorgprogramma’s. Ook hierin willen we onszelf continu verbeteren. Want: het gaat goed, maar het kan altijd beter. We gaan continu voor die stap vooruit. Fier heeft meerdere erkenningen en een aantal zorgprogramma’s zijn zelfs benoemd tot landelijk erkend gespecialiseerd aanbod. Meer informatie over dit thema is te vinden op https://www.fier.nl/over-fier/kwaliteit

Onderzoeksgroep
Sinds 2010 heeft Fier een eigen onderzoeksgroep, die onderzoek coördineert en de ontwikkeling en uitwisseling van expertise stimuleert. De onderzoeksgroep van Fier is gericht op het opzetten, uitvoeren en coördineren van praktijkgericht onderzoek. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.fier.nl/onderzoek

Publicaties
Fier heeft haar ervaringen gedeeld in meerdere boeken, artikelen en andere publicaties. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.fier.nl/kennis-en-expertise/publicaties

Hoe kun je geweld voorkomen?

Hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Het is belangrijk om geweld zo vroeg mogelijk te signaleren en hulp te zoeken als je vermoedens hebt of het zeker weet. Of het nu om jezelf gaat of om iemand anders.. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Dit kan met Veilig Thuis via https://www.vooreenveiligthuis.nl/
 
Om tot echte verandering te komen in complexe situaties van geweld in afhankelijkheidsrelaties is het essentieel om kennis te ontwikkelen, te verbinden en te delen. We delen kennis in o.a. kranten, vakbladen en in ons eigen magazine, door mee te werken aan documentaires en vanuit onze Fier Academy door het geven van trainingen, voorlichtingen en workshops en het spreken op congressen. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.fier.nl/kennis-en-expertise
 
Fier kan het voorkomen, stoppen en hulp bieden bij de gevolgen van geweld in afhankelijkheidsrelaties niet alleen! We hebben een groot aantal samenwerkingspartners, zoals de politie, (huis)artsen en wijkteams en andere zorgorganisaties. Ook delen we onze kennis en expertise in meerdere commissies en stuurgroepen. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.fier.nl/kennis-en-expertise/samenwerking

Aanmelden en aanbod bij Fier
Fier wil cliënten graag snel de passende hulp bieden. Alle aanmeldingen komen binnen bij één centraal aanmeldpunt, de afdeling Advies & Aanmeldingen. Er zijn meerdere manieren om een cliënt aan te melden en er zijn verschillende hulpmogelijkheden (zowel residentieel als ambulant). Meer informatie over dit thema is te vinden op https://www.fier.nl/verwijzen

Welke opleiding(en) heb je nodig om bij Fier te werken?

Specialisten van Fier
Bij Fier werken verschillende specialisten, denk aan psychiaters, klinisch psychologen,vGZ-psychologen, systeemtherapeuten, vaktherapeuten en allround hulpverleners. Fier biedt daarnaast stageplekken voor een aantal MBO- en HBO opleidingen.
Kijk voor alle actuele vacatures op: https://www.fier.nl/werken-bij-fier
 
Opleidingen
Fier vindt het belangrijk om persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en de aanwezige kennis binnen de organisatie te vergroten. Fier is erkend als opleidingsinstelling voor de specialistische vervolgopleiding tot GZ psycholoog, verpleegkundig specialist GGZ en klinisch psycholoog. Wij bieden daarnaast stageplekken voor MBO en HBO opleidingen o.a. voor de bachelor Social Work. Fier is tevens een erkend leerbedrijf voor een groot aantal opleidingen. Meer informatie over dit thema is te vinden op https://www.fier.nl/werken-bij-fier/erkend-leerbedrijf
 
Heb je vragen over vacatures, stageplekken of de benodigde opleidingen om bij Fier te kunnen werken? Neem dan contact op met HR via
 

Wat kan ik voor Fier betekenen?

Om slachtoffers van geweld te helpen naar positieve toekomst zonder geweld, is méér nodig dan zorg. We zetten daarom naast behandeling in op gezonde leefstijl, sporten, diploma’s halen, stages lopen, gezonde relaties aangaan…kortom: een normaal leven opbouwen. Hiervoor kunnen ze alle steun gebruiken, denk aan vrijwilligers!
Meer informatie hierover is te vinden op https://www.fier.nl/fier-steunen
 
Je kunt Fier ook helpen door onze vacatures onder de aandacht te brengen! Naast dat Fier regelmatig op zoek is naar allround hulpverleners en collega's voor diverse andere functies, hebben we bij Fier altijd plaats voor specialisten met hart voor onze doelgroep. Ben of ken jij een GZ- psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater of systeemtherapeut? Er kan vrijblijvend contact gezocht worden met de afdeling HR via 058 - 215 70 84 of via . We kunnen dan meer vertellen over de missie, visie en werkwijze bij Fier en wellicht een gesprek plannen.

Professionals en verwijzers

Kan ik als professional een casus aan jullie voorleggen?

Ja, dat kan altijd. Professionals en verwijzers kunnen contact opnemen met ons team Advies & Aanmeldingen via telefoonnummer 088 - 20 80 000 of  .