chat

ANBI

Fier is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan projecten en activiteiten van Fier.

Gegevens ANBI status Stichting Fier
RSIN/fiscaal nummer: 004755625

Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018 stichting Fier
Jaarrekening 2018 stichting Fiere Vrienden

Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017 stichting Fier
Jaarrekening 2017 stichting Fiere Vrienden

Jaarverslag 2016
Jaardocument 2016 stichting Fier (jaarrekening inclusief toelichting)
Jaarrekening 2016 stichting Fier (losse jaarrekening)

Beleidsplan
Contactgegevens