chat

ANBI

Fier is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan projecten en activiteiten van Fier.

Gegevens ANBI status Stichting Fier
RSIN/fiscaal nummer: 004755625

Stichting Fiere Vrienden
RSIN nummer: 805497213

Onze jaarverslagen vind je hier.

Contactgegevens