Fier Academy

De Fier Academy is het scholings- en voorlichtingsinstituut van Fier en onderdeel van het expertisecentrum. Onze opdracht is om deskundigheid op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties te bevorderen onder professionals. Naast het bevorderen van deskundigheid zijn preventie, het doorbreken en bespreekbaar maken van taboes, het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en agendasetting belangrijke opdrachten van de Fier Academy.

Onze expertisegebieden

  • Huiselijk geweld
  • Kindermishandeling
  • Seksueel geweld
  • Eergerelateerd geweld, achterlating, huwelijksdwang
  • Mensenhandel / loverboyproblematiek
  • (vroegkinderlijke) traumatisering en complex trauma
  • Confl ictscheidingen / hoog risico scheidingen
  • Ouderenmishandeling

Deskundigheidsbevordering

De Fier Academy biedt trainingen en opleidingen aan professionals op MBO-, HBO- en academisch niveau die werken met cliënten waarbij geweld in afhankelijkheidsrelaties een rol speelt. Voorbeelden van de doelgroep zijn zorgprofessionals, beleidsmedewerkers van gemeenten, politieagenten, ambtenaren, docenten, orthopedagogen en psychologen.

Mogelijkheden

Nieuws voor professionals

Onze nieuwsbrief voor professionals ontvangen? Inschrijven kan hier.

Contact

Wilt u meer informatie over de scholingsmogelijkheden? Vul het aanmeldformulier in bij de trainingen en workshops. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Onze nieuwsbrief voor professionals ontvangen? Inschrijven kan hier.