Fier Academy

Hoe signaleer je geweld in afhankelijkheidsrelaties? Hoe maak je het bespreekbaar? Hoe kun je (escalatie van) problematiek voorkomen en daadwerkelijk stappen zetten om het geweld te stoppen? Kennis is macht!

De Fier Academy wil taboes doorbreken en kennis én deskundigheid vergroten door het bieden van trainingen, voorlichting en opleidingen. Andere belangrijke opdrachten van Fier Academy zijn: preventie, het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en agendasetting.

We bieden consultatie, voorlichting, training en andere deskundigheidsbevordering over
thema's als (vroegkinderlijke) traumatisering, huiselijk geweld, kindermishandeling, mensenhandel, loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, seksueel geweld en sexting.

Contact

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden op het gebied van training en voorlichting?
Stuur een mail naar . Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.