chat

Scholen

Hoe gaan kinderen  om met grensoverschrijdend gedrag op social media? Wat kunnen ouders doen om in gesprek te gaan met hun kinderen? En hoe reageer je als onderwijsprofessional op grensoverschrijdend gedrag?
 
Lastige, maar cruciale vragen. Door hierop te anticiperen wordt er – zowel in de school als in de klas – een actieve bijdrage geleverd aan een veilig leerklimaat. Fier ondersteunt scholen hierin graag door invulling te geven aan ouderavonden, het geven van gastlessen aan scholieren/ouders én door onderwijsprofessionals te trainen op deskundigheid. Vraag één onderdeel aan of combineer meerdere onderdelen tot een compleet programma. Bekijk hieronder de voorbeelden en neem contact op voor een programma op maat!

Gastlessen


Wat nemen leerlingen mee?

Reflectie op eigen online gedrag
Hun grenzen leren bewaken
Andermans grenzen leren respecteren

Deskundigheidsbevordering


Waarop trainen we?

Gespreksvoering
Signaleren en handelen
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Ouderavond


Wat behandelen we?

Over Fier
Grensoverschrijdend gedrag
Online / social media-gedrag