Trainingen

Vanuit de Fier Academy biedt Fier landelijk deskundigheidsbevordering voor professionals in de vorm van trainingen, workshops en lezingen. De trainers van Fier Academy vertalen de bij Fier opgedane expertise naar praktijkgerichte trainingen en baseren zich daarnaast op theoretische kaders en wetenschappelijk onderzoek.

Trainers van de Fier Academy werken o.a. als kinder- en jeugdpsychiater, psychotherapeut, systeemtherapeut, creatief therapeut, ervaringsdeskundige, gespecialiseerde hulpverlener, onderzoeker, pedagoog of psycholoog.

Trainingsaanbod

Meer informatie over onze trainingen

Wilt u meer informatie over ons trainingsaanbod? Bel dan met Fier Academy via 058-2157084 of mail naar