Fiercast 02 – Mensenhandel: het kan jouw kind zijn

Op 18 december is het 3FM Serious Request initiatief ‘The Lifeline’ weer van start gegaan Tijdens deze editie wordt aandacht gevraagd voor het thema mensenhandel.
Maar wat houdt mensenhandel precies in en welke consequenties heeft dit op het slachtoffer? Rob Kelder, zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel bij Fier, schetst een beeld van de verregaande problematiek en legt uit tegen welke knelpunten we in Nederland aanlopen.

Deze podcast wordt gepresenteerd door Maarten Jan Buurman.

Meer info over Serious Request: Lifeline: www.npo3fm.nl

Deel dit artikel: