chat

Ontdek Fier

Landelijk expertise- en behandelcentrum | loverboyproblematiek | eergerelateerd geweld | mensenhandel | kindermishandeling | huiselijk geweld | seksueel geweld | (vroegkinderlijk) trauma 

Fier Groningen

De juiste zorg op de juiste plek. Als je te maken hebt met geweld, is dat wat je nodig hebt. En het liefst zo snel mogelijk. Fier locatie Groningen biedt specialistiche hulp op maat aan kinderen, jongeren, volwassenen en (multi-probleem) gezinnen die te maken hebben (gehad) met geweld, conflictsituaties, misbruik en trauma's.  

Fier Groningen biedt (online) advies, crisisinterventie, opvoedingsondersteuning, ambulante begeleiding en behandeling in situaties van geweld. Het kan gaan om: kindermishandeling, pesten, loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, complexe scheiding, mensenhandel en ouderenmishandeling.

Wanneer de veiligheid voor cliënten in de thuissituatie is geborgd, wordt er systeemgerichte hulp geboden in de eigen leefomgeving. We werken nauw samen met verwijzers, WIJ-teams, welzijnsorganisaties en (gespecialiseerde) zorgaanbieders, omdat het belangrijk is dat ernstige en complexe problematiek zo snel mogelijk gezien en erkend wordt.

Welke hulp bieden wij?

Kinderen en jongeren
Fier biedt ambulante individuele en groepsgerichte hulpverlening aan kinderen (0-12 jaar), jongeren (12-23 jaar) en hun ouders die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld, vechtscheidingen, hoog-risico-scheidingen en andere vormen van geweld binnen relaties. Door deze traumatische geweldservaringen hebben ze vaak problematiek op meerdere levensterreinen. Het hulpaanbod bestaat onder andere uit psycho-educatie, gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning en systeemtherapie. De hulp die we vanuit een integraal team bieden - waar behandeling en begeleiding nauw op elkaar zijn afgestemd - is gericht op ontwikkelingsmogelijkheden en het versterken van competenties, weerbaarheid en constructief gedrag.
 
Volwassenen
Fier biedt begeleiding en behandeling aan volwassen cliënten en hun gezinnen die recent te maken hebben gehad met geweld binnen afhankelijkheidsrelaties en hierdoor zijn vastgelopen op meerdere leefgebieden. Fier is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van klachten die voortkomen uit nare ervaringen, geweldservaringen en trauma’s. Behandeling bestaat onder andere uit EMDR, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, vaktherapieën en systeembehandeling.
 
Opvang en klinieken
Cliënten die naast intensieve behandeling en begeleiding ook een veilige opvang nodig hebben, kunnen terecht bij diverse veilige, gespecialiseerde (klinische en crisis-) opvang en behandelvoorzieningen van Fier in Leeuwarden en Rotterdam.
 

Contact

Spreekuur
Elke maandag van 12.00 tot 13.00 uur heeft teamleider en psychotherapeut Angela Hauer spreekuur. U kunt uw consultatievragen aan haar stellen via 058 - 215 70 84.

Daarnaast kunt u voor advies en aanmelding 24/7 contact met ons opnemen via 088 - 20 80 000 of stuur een mail naar

Adres
Laan Corpus den Hoorn 102-2
9728 JR Groningen

Deze locatie sluit per 31-12-2022

Magazines

Fier op de kaart

Leeuwarden:

Leeuwarden
Opvang en behandeling
24- uurs opvang- en behandelvoorzieningen Asja, Metta, Rena, Evi, Reza, Gaja, Zahir, Blijf en Ravi.
Ambulante hulp: diagnostiek, behandeling en begeleiding bij klachten die voortkomen uit geweld in afhankelijkheidsrelaties o.a. traumabehandeling.
Meer informatie en contact

CSG Friesland
Centrum Seksueel Geweld Friesland, opgericht door Fier en Medisch Centrum Leeuwarden.
Meer informatie en contact

MDA++ 
Samenwerkingsverband voor intensieve gezinshulp en integrale aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling, MDA++ biedt een intersectorale, multidisciplinaire, systeemgerichte, gecoördineerde én integrale aanpak. Het samenwerkingsverband bestaat naast Fier uit Veilig Thuis, Politie, Openbaar Ministerie, Medisch Centrum Leeuwarden, GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord-Nederland en het Centrum Seksueel Geweld. 
 

Groningen
Behandeling
Ambulante hulp: diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen bij klachten die voortkomen uit geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Meer informatie en contact

Rotterdam-Rijnmond
Opvang en behandeling
24- uurs opvang- en behandelvoorzieningen Asja, Metta en Gaja
Ambulante hulp: diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassenen bij klachten die voortkomen uit geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Meer informatie en contact

Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)
Lobby, onderzoek, publicaties en projecten in de strijd tegen kinderhandel en mensenhandel.
Meer informatie en contact

Rotterdam-Rijnmond
Opvang en behandeling
24- uurs opvang- en behandelvoorzieningen Asja, Metta en Gaja
Ambulante hulp: diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassenen bij klachten die voortkomen uit geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Meer informatie en contact

Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)
Lobby, onderzoek, publicaties en projecten in de strijd tegen kinderhandel en mensenhandel.
Meer informatie en contact