Hulpprocedure

Op deze pagina worden de vijf stappen van onze hulp uitgelegd.

Fier is een specialistische zorginstelling. Dat betekent dat we behandeling en bescherming bieden en werken aan de toekomst van mensen die te maken hebben (gehad) met geweld door iemand die dicht bij ze staat. Vandaar dat we samen met jou bekijken of je situatie bij Fier past en wat voor hulp we dan het beste kunnen bieden. Daarvoor kun je contact opnemen met onze afdeling Advies en Aanmeldingen 088 – 208 00 00 of Chat met Fier om te kijken wat de beste volgende stap voor jou is.

Stap 1. Aanmelding

Als je bepaalde klachten hebt, ga je vaak eerst naar de huisarts. Deze verwijst je door als het iets is wat de huisarts zelf niet op kan lossen. De huisarts maakt een inschatting van de hulp die je nodig hebt en kiest dan een geschikte partij om jou te helpen. Als dat Fier is, meldt de huisarts je bij ons aan. Onze afdeling Advies en Aanmeldingen neemt daarna contact met jou of je ouders/verzorgers op.

Je kunt ook naar Fier verwezen worden via een medisch specialist vanuit een andere GGZ-instelling of een bepaling jeugdhulp door de gemeente.

Stap 2. Intake

Na een aanmelding bij Fier, wordt er een intake gedaan met één of twee behandelaren. Daarbij wordt uitgezocht wat er precies aan de hand is, welke klachten er zijn, waar je hulp bij wilt, hoe de huidige situatie eruit ziet en of je op dat moment veilig bent. Ook worden er vragen gesteld over je jeugd en hoe de situatie zo is gekomen. Dan wordt er ook al een diagnose gesteld. Dit houdt in dat er door de behandelaar wordt bepaald wat de oorzaak van jouw symptomen is.

Als er sprake is van dat je wordt opgevangen bij Fier (residentiële hulp), wordt er ook gevraagd naar je schooltoekomst, wat je doet op een dag, leerdoelen en toekomstperspectief.

Overleg

Na het eerste gesprek volgt een overleg met de zorgverleners. Daar zijn allemaal specialisten bij aanwezig, zoals een psychiater, vaktherapeut, psychotherapeut, etc. Bij dit gesprek mag je als cliënt ook iemand meenemen. Tijdens dit gesprek wordt er een advies opgesteld en met jou besproken. Er worden nooit beslissingen gemaakt zonder dat jij het ermee eens bent: jij hebt de controle. 

Stap 3. Behandelplan

Op basis van je intakegesprek overlegt je regiebehandelaar – degene die de leiding heeft in jouw zorgproces – met jou, eventueel je ouders/verzorgers en andere experts van Fier over welke behandeling het beste zou helpen. Je stelt daarna samen met de zorgverleners je behandelplan op met doelen en evaluatiemomenten. Als het behandelplan af is, start de behandeling op het moment dat is afgesproken.

Stap 4. Evaluatie

Elk half jaar wordt een evaluatie ingepland om te kijken hoeveel je klachten zijn verminderd en of je je doelen hebt behaald. Op basis van deze evaluatie wordt het behandelplan bijgewerkt. Als je klachten bijvoorbeeld al heel sterk zijn verminderd, kunnen er misschien behandelingen af. Als je klachten wat minder zijn verminderd dan verwacht, kan de behandeling alvast wat worden verlengd. 

Bij residentiële hulp (verblijf) wordt na vier weken geëvalueerd hoe het gaat. Daarna volgt elke keer na drie maanden weer een evaluatie.

Stap 5. Afronding

Als zowel de behandelaar als jij vinden dat de klachten genoeg zijn verminderd, wordt de je zorgtraject bij Fier afgerond. Je hoeft dus niet in behandeling te blijven totdat alle klachten weg zijn, want dat is niet altijd mogelijk. Het gaat erom dat je weer een fijn leven kunt leiden.

Na de afronding

Wanneer je residentiële hulp (verblijf) hebt gekregen, checken we nog een tijdje bij je in na je vertrek bij Fier, bij wijze van nazorg. De eerste maand heb je wekelijks contact met je mentor en de tweede maand eens per twee weken. Drie maanden na je vertrek is er een afrondend gesprek om te kijken hoe het nu met je gaat.

Als tijdens de follow-up periode blijkt dat het niet goed met je gaat en er toch nog hulp nodig is, kunnen we je nog helpen. Er wordt tegelijkertijd wel geprobeerd om de zorg over te dragen aan de gemeente waar je in woont.

Meer informatie

Hulp van Fier

Wil je weten welke hulp Fier biedt en voor wie? Lees hier verder.

Ik maak me zorgen...

Maak je je zorgen over jezelf of iemand anders? Wij denken graag met je mee.

Locaties van Fier

Waar kom je terecht als je bij Fier wordt geholpen? Klik hier voor een digitale rondleiding