Behandeling

Fier biedt behandelingen voor mensen die klachten hebben doordat zij een geweldservaring hebben meegemaakt of daar getuige van waren.

Fier heeft vooral te maken met mensen die traumaklachten hebben. Je hebt iets meegemaakt en dat heeft op een onprettige manier nog steeds invloed op je. Denk bijvoorbeeld aan terugkerende nachtmerries, angst voor mensen en herbelevingen. Hierdoor kun je geen fijn leven leiden. Gelukkig zijn er manieren om dit soort problemen te verminderen. Bij Fier worden onder andere individuele behandelingengroepsbehandelingen en systeembehandelingen aangeboden. We leggen je uit wat dat is.

Individuele behandelingen

Bij een individuele behandeling heb jij alleen gesprekken met een hulpverlener. Hierin werk je aan de doelen en thema’s die voor jou van belang zijn. Als je dat wilt, mag je belangrijke anderen meenemen, maar jij bent degene die centraal staat. 

Vooraf overleg je welke therapievorm jullie kiezen. Welke techniek of therapievorm het wordt, hangt af van het doel en wat bij jou past (volgens jezelf en de behandelaar). De één praat liever of wil juist leren om emoties en gedachten onder woorden brengen, terwijl een ander liever een non-verbale therapievorm heeft (zoals beeldende therapie of dramatherapie).

Voorbeelden van individuele behandelingen

Soms worden klachten al minder doordat je begrijpt hoe het komt dat je deze klachten hebt. We leren je ook hoe je met je klachten om kunt gaan. Dit heet psycho-educatie, wat zoveel betekent als dat we je informatie geven over wat er aan de hand is. Je krijgt bijvoorbeeld een folder of gaat in gesprek met een behandelaar etc. zie de verwijskaarten.

Soms is het fijn om even niet te praten over alles, maar om op een creatieve manier met je gevoelens om te gaan. Bij beeldende therapie werk je daarom met verschillende materialen en technieken, zoals schilderen, tekenen, textiel, hout en fotografie. Het gaat niet om het resultaat, maar om het proces.

Wanneer je een traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt, is het belangrijk dat je dat op een gegeven moment kunt verwerken, zodat de impact van de gebeurtenis niet meer zo groot op je is. Bij EMDR ga je daarmee aan de slag. Doordat je tijdens het terugdenken aan het meest nare plaatje van een trauma wordt afgeleid met opdrachtjes, neemt de negatieve lading van dat plaatje af.

Voor dramatherapie hoef je niet te kunnen toneelspelen. Het is vooral belangrijk dat je bent wie je bent en ervaart wat je voelt en denkt in een bepaalde situatie. Je kunt bijvoor­beeld oefenen om in bepaalde situaties anders te reageren dan je daarvoor deed om te kijken hoe je je daarbij voelt.

Schrijftherapie is een bijzondere therapievorm, omdat je aan het einde van je behandeling een echt ‘boek’ overhoudt. Samen met een therapeut wordt het verhaal van het kind opgeschreven, bij hele jonge kinderen worden er tekeningen gemaakt. Ook wordt er naar nieuwe manieren gezocht om tegen het trauma aan te kijken, zodat je na afloop weer verder kan met je leven.

Door heftige gebeurtenissen uit je verleden, kun je bepaalde patronen ontwikkelen in hoe je denkt en vervolgens doet. Schematherapie leert je hardnekkige patronen te herkennen en vervolgens te doorbreken.

Het psychotraumacentrum van Fier is een tweede- en derdelijnsinstelling, waarbij iedereen terechtkan bij wie sprake is van klachten m.b.t. geweld in afhankelijkheid zolang er een verwijsbrief van de huisarts of indicatie van de gemeente is.

Systeembehandelingen

Systeembehandeling wordt soms ook wel relatie- of gezinstherapie genoemd. Wij zeggen systeemtherapie omdat je niet alleen je partner of gezinsleden kunt meenemen, maar ook andere mensen die belangrijk voor je zijn. Systeemtherapie is altijd in combinatie met andere therapieën, het staat nooit op zichzelf. In de gesprekken die de systeemtherapeut voert, ligt de nadruk op hoe jullie met elkaar omgaan en wat jullie samen willen bereiken. Jullie leren jezelf en elkaar beter begrijpen, meer waarderen en samen naar oplossingen zoeken. 

Groepsbehandelingen

Bij groepsbehandeling voer je gesprekken of doe je een training in een groep. Alle deelnemers hebben soortgelijke klachten of problemen. Bijvoorbeeld ‘ik wil een beter zelfbeeld, ‘ik wil beter voor mezelf opkomen’ of ‘ik wil meer zelfvertrouwen krijgen’. 

In een groepsbehandeling werk je aan je eigen doelen, in contact met anderen. Groepsleden hebben steun aan elkaar en kunnen van elkaar leren. Vaak wordt groepsbehandeling dan ook ingezet bij psychische klachten die spelen in contact bent met andere mensen. Bijvoorbeeld omdat je je minderwaardig voelt of het moeilijk vindt om grenzen aan te geven. 

Voorbeelden van groepsbehandelingen

Bij psycho-educatie geven we je informatie over wat er aan de hand is, zodat je klachten al minder kunnen worden. Ook bij posttraumatische stressstoornis kan dat helpen en daarom biedt Fier deze kortdurende behandelgroep aan voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar die PTSS hebben. Zo kun je meer kennis krijgen over het trauma en het effect dat dit op je kan hebben.

Wanneer je last hebt van een laag zelfbeeld is het goed om daar aan te werken, zodat je sterker in je schoenen kan staan. Bij deze training ontwikkel je door middel van opdrachten voor jezelf en anderen in de groep een beter zelfbeeld.

De basis van een gezonde ontwikkeling van een kind is een veilige hechtingsrelatie met de ouders. Daarom is er speciaal voor kinderen van 0 tot 5 jaar en hun ouders deze zorg om die relatie te helpen opbouwen.

Wanneer je last hebt van heftige emoties zoals
bijvoorbeeld boosheid, angst, verdriet en je moeite hebt
goed met die emoties om te gaan, dan kan Emotieregulatietraining je helpen daar grip op te krijgen.

Ik heb vragen over therapie bij Fier

Als je meer wilt weten over de behandelingen die Fier biedt dan kun je contact opnemen met 088 – 20 80 000. Of stuur een e-mail naar aanmeldingen@fier.nl

Meer weten?

Hulp van Fier

Wil je weten welke hulp Fier biedt en voor wie? Lees hier verder.

Advies

Maak je je zorgen over jezelf of iemand anders? Wij denken graag met je mee.

Over Fier

Informatie over Fier als organisatie.