chat

Ik heb klachten door ingrijpende gebeurtenissen

Getuige of slachtoffer zijn van huiselijk  geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing, kindermishandeling, verkrachting, pesten. Het zijn voorbeelden van nare, ingrijpende gebeurtenissen.  Sommige mensen kunnen de gebeurtenissen verwerken, door er bijvoorbeeld veel over te praten en de tijd te nemen voor herstel. Maar de klachten kunnen ook blijven en zelfs toenemen.  Of deze nare gebeurtenis een traumatische gebeurtenis wordt, is afhankelijk  van veel factoren waaronder het blijvend last houden van klachten.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
Kinderen en jongeren hebben dan vaak problemen op school, in de omgang met anderen en thuis. Ze trekken zich meer terug, of laten juist gedragsproblemen zien. Volwassenen lopen vaak op meerdere levensgebieden vast: in hun relatie, in contacten met anderen, op het werk. Er kan dan sprake zijn van een posttraumatische stressstoornis (PTSS), een psychische aandoening. Hierbij gaat het om klachten als:

Herbelevingen: je beleeft het trauma vaak opnieuw.
Vermijding: je hebt de neiging om dingen te vermijden die met het trauma in verband staan of je hebt sinds het trauma een verdoofd gevoel.
Lichamelijke spanning: je bent meer gespannen of opgewonden dan voor het trauma.

Zelftest
Om in te schatten of jij te maken hebt met klachten die het gevolg zijn van een PTSS, kun je onderstaande lijst  bekijken. Hoe meer klachten je bij jezelf herkent, hoe groter de kans dat er sprake is van een PTSS.

 • Je denkt aan het trauma zonder dat je dat wilt.
 • Je probeert er niet over te praten en er niet aan te denken.
 • Beelden ervan spoken vaak door je hoofd.
 • Andere dingen doen je er steeds weer aan denken
 • Iedere herinnering brengt de gevoelens weer terug.
 • Je probeert het trauma uit je hoofd te zetten.
 • Je kunt je moeilijk concentreren.
 • Je gevoel erover is als het ware verdoofd.
 • Soms komen er plotseling hele sterke gevoelens bij je op.
 • Je valt moeilijk in slaap omdat beelden en gedachten over het trauma door je hoofd gaan.
 • Je droomt over het trauma.
 • Je schrikt sneller of voelt je zenuwachtiger dan vroeger.
 • Je bent snel geïrriteerd.
 • Je blijft dingen die je aan het trauma herinneren uit de weg gaan
 • Je hebt het gevoel alsof het niet gebeurd is, alsof het niet echt is.

Let op: dit geeft slechts een indicatie. Voor de diagnose PTSS is een beoordeling van een psycholoog of psychiater nodig.
 
Patroon doorbreken
Door deze klachten kunnen er patronen ontstaan in je leven, waardoor je kunt vastlopen. Doordat je niet lekker in je vel zit, ontstaan problemen op meerdere terreinen in je leven, wat weer risico’s zijn voor herhaling van geweld. Wil jij deze patronen bij jezelf en/of je kind doorbreken? En de traumatische gebeurtenis verwerken? Dan kun je bij Fier terecht voor specialistische hulp.

vierkant-meisje met krullen

Wat kun je doen?

Deze klachten gaan niet vanzelf over. Zoek daarom hulp. Ga naar je huisarts of wijk- /gebiedsteam en bespreek jouw klachten of die van je kind. Hij/zij kan je doorverwijzen voor hulp. Bijvoorbeeld naar Fier. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Fier via 088 – 20 80 000. We zijn 24/7 bereikbaar. Je kunt ook (anoniem) praten met een hulpverlener via onze chat om te overleggen wat je kunt doen.

Veiligheid staat voorop. Wanneer je nog middenin het geweld zit en je je zorgen maakt om je veiligheid, wacht dan niet langer en zoek meteen hulp. In geval van nood bel je met de politie, via telefoonnummer 112.

 

Hoe helpt Fier?

Je kunt bij het behandelcentrum van Fier terecht met een  verwijsbrief van de huisarts. Na de aanmelding nodigen wij je uit voor een aantal gesprekken met als doel zoveel mogelijk informatie te verzamelen zodat diagnostiek mogelijk is. Voor alle kinderen en jongeren tot 19 jaar doen we deze gesprekken en onderzoeken op één dag. Na deze eerste gesprekken maken we samen met jou een behandelplan.

Behandeling en begeleiding
De behandeling die we starten is afhankelijk van de bevindingen die uit de intake naar voren zijn gekomen. Dit kan zijn: een individuele behandeling, systeembehandeling en/of een groepsbehandeling.

Alle vormen van behandeling en begeleiding zijn gericht op:
- voorkomen, opheffen of verminderen van symptomen van PTSS;
- verwerken van de traumatische gebeurtenis (sen);
- het verbeteren van je zelfbeeld en de manier waarop je met emoties omgaat;
- kennis en vaardigheden voor het omgaan met de gevolgen van het trauma en je klachten.
 

Ervaringsverhalen

Het verhaal van Harm, Fier Magazine 4, pag 22-23
Rochelle over de gevolgen van misbruik, Fier Magazine 6, pag 18-19
Hope over zelfbeschadiging, Fier Magazine 7. pag 46-48