chat

Ik maak me zorgen om het gedrag van mijn kind (12 - 23 jaar)

Veel jongeren worstelen tijdens hun tienerjaren met zichzelf en hun omgeving. Ze zoeken hun eigen weg en hebben de neiging om dan tegen hun ouders en school aan te schoppen. Ze trekken zich terug, zijn verlegen of angstig. Of ze zijn juist opstandig en zoeken constant de confrontatie. Ook zijn er veel jongeren die experimenteren, bijvoorbeeld op het gebied van seks of drugs. 

Als ouder/verzorger is het erg lastig om met dit gedrag om te gaan. Want wat is “gewoon pubergedrag” en wanneer moet je je zorgen maken en hulp zoeken? Het is soms moeilijk om erachter te komen wat er in het hoofd van jouw kind omgaat of waar het mee bezig is.

Wat zie je?
Wanneer jouw zoon of dochter veel heeft meegemaakt, kan hij of zij vastlopen en te maken hebben met: 

- weinig zelfvertrouwen 
- ruzies thuis of in de relatie 
- somberheid 
- grensoverschrijdend gedrag 
- slaapproblemen 
- schoolproblemen 
- gebeurtenissen herbeleven 
- eenzaamheid 
- slecht netwerk of helemaal geen vrienden 
- emoties niet onder controle kunnen houden 
- ongezonde seksuele relaties (ook online) 
- criminaliteit 

Hoe komt dit?
Heeft jouw kind veel meegemaakt in zijn of haar leven? Is je zoon of dochter gepest? Waren er veel ruzies en agressie thuis? Verliep de scheiding vol conflicten of heeft jouw kind te maken gehad met seksueel misbruik? Dan kan het zijn dat het gedrag van je kind voortkomt uit traumatische ervaringen, die hij of zij niet goed heeft kunnen verwerken. 

Dit gaat niet vanzelf over en kan zijn of haar ontwikkeling bedreigen. Hiervoor is specialistische hulp nodig voor je kind, maar ook voor jou als ouder/verzorger. 
 

vierkant-zorgen om kind

Wat kun je doen?

Ga naar de huisarts of wijk- of gebiedsteam en bespreek de situatie. Zij kunnen je doorverwijzen naar een gespecialiseerde instelling als Fier. Jekunt ook rechtstreeks contact opnemen met Fier via 088 – 20 80 000 of met Veilig Thuis (wanneer je je zorgen maakt over de veiligheid), via 0800-2000. Beide organisaties zijn 24/7 bereikbaar. 

Daarnaast kun je (anoniem) met een hulpverlener praten via onze chat. Deze hulpverlener kan je tips geven en in contact brengen met Fier of met een gespecialiseerde organisatie in jouw regio. 
In geval van nood bel je met de politie, via telefoonnummer 112. 

 

Hoe helpt Fier?

Fier is gespecialiseerd in begeleiding en behandeling van slachtoffers, getuigen en plegers van alle vormen van geweld in een afhankelijkheidsrelatie. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk het gezin en netwerk. 

Begeleiding 
We bieden onze hulp het liefst vanuit de thuissituatie. Wij komen naar de locatie die voor jou en je kind het meest geschikt is, of jullie komen naar een locatie van Fier. 
Deze zogenoemde ambulante begeleiding is doelgericht. We kijken naar de gebieden waar de jongere vastloopt. We werken bijvoorbeeld aan thema’s als: grenzen aangeven of grenzen van anderen leren ontdekken, vriendschappen, ouders/thuissituatie, ruzies, emoties, relaties en (cyber)seksualiteit. Het gaat vooral om het ontdekken en bewust worden van emoties, en grip krijgen op het eigen gedrag. 

Waar het kan werken we in groepen, omdat het prettig is om te ervaren dat je niet de enige bent, de jongeren leren veel van elkaar en kunnen bovendien in een groep oefenen met aanpassingen in hun gedrag. 

Behandeling 
Als een jongere psychische klachten heeft, betrekken we, in overleg met jou en je kind, een behandelaar. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een zogenoemde Posttraumatisch Stressstoornis (PTSS). Tijdens de behandeling staat het verwerken van nare gebeurtenissen en het vergroten van weerbaarheid centraal. 

Opvang 
Wanneer thuis wonen in verband met veiligheid (tijdelijk) geen optie is, bieden we veilige opvang voor jongeren die met soortgelijke problematiek te maken hebben. Hier krijgen ze begeleiding en behandeling en kunnen ze scholing en allerlei activiteiten volgen.

Ervaringsverhalen

Het verhaal van Chantal, Fier Magazine 1, pag 28-29
Het verhaal van Frederik, Fier Magazine 1, pag 30-31