chat

Ik maak me zorgen om mijn kind (0 - 11 jaar)

Elk kind heeft wel eens nachtmerries, is wel eens angstig, opstandig, kent onzekerheid of heeft moeite om zich te concentreren. Vaak is dat geen reden om je zorgen over te maken. Maar wanneer deze problemen het gedrag van je kind flink beïnvloeden en hij of zij veel heeft meegemaakt, kan er wat anders aan de hand zijn.

Wat merk je?
Als jouw kind veel heeft meegemaakt, kunnen gedragsveranderingen hier een gevolg van zijn.
Het kan gaan om:

  • ruzies thuis
  • in zichzelf gekeerd zijn
  • weinig zelfvertrouwen, faalangst
  • niet luisteren
  • druk zijn
  • lichamelijke klachten
  • gebeurtenissen herbeleven
  • gespannen zijn

Deze klachten kunnen problemen geven op school, thuis en in de omgang met anderen.

Hoe komt dit?
Heeft jouw kind veel meegemaakt in zijn of haar leven? Is je zoon of dochter gepest? Waren of zijn er veel ruzies thuis? Verliep of verloopt de scheiding vol conflicten of heeft je kind te maken gehad met seksueel misbruik? Dan kan het zijn dat het gedrag van jouw kind voorkomt uit traumatische ervaringen, die hij of zij niet goed heeft kunnen verwerken. Hierdoor loopt je kind vast, voelt het zich onbegrepen en onveilig.
Het is voor ouders moeilijk om erachter te komen wat er in het hoofd je kind omgaat. En dat niet alleen: ook jij kunt worstelen met nare ervaringen waardoor je door eigen verdriet en emoties moeite hebt om je kind de juiste aandacht te geven. Dit heeft impact op het hele gezin en gaat niet vanzelf over.
 
Hulp zoeken
Het is belangrijk om de signalen serieus te nemen, want de gevolgen van het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen  kunnen de ontwikkeling van jouw kind bedreigen. Om de problematiek te verhelpen is specialistische hulp nodig voor je kind, maar ook voor jou als ouder/verzorger.

vierkant-zorgen om jong kind

Wat kun je doen?

Ga naar de huisarts of wijk- of gebiedsteam en bespreek de situatie. Hij of zij kan je doorverwijzen naar een gespecialiseerde instelling als Fier. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Fier via 088 – 20 80 000 of met Veilig Thuis (wanneer je je zorgen maakt over de veiligheid), via 0800-2000. Beide organisaties zijn 24/7 bereikbaar.  Hier kun je altijd terecht voor tips en adviezen.

Daarnaast kun je (anoniem) met een hulpverlener praten via onze chat. Deze hulpverlener kan jou tips geven en in contact brengen met Fier of met een gespecialiseerde organisatie in jouw regio.
 
In geval van nood bel je met de politie, via telefoonnummer 112.
 

Hoe helpt Fier?

Begeleiding
We werken bij Fier aan het vergroten van de weerbaarheid, verwerken van de nare gebeurtenis(sen), leren om gevoelens te uiten en ermee om te gaan en wegnemen van schuldgevoel. Het gaat erom dat de stem van het kind wordt gehoord en de positie van het kind versterkt. Dit doen we vooral door trainingen in groepen (waar kinderen leren van elkaars ervaringen en ervaren dat ze niet de enige zijn) en gesprekken samen met de ouders. Ouders leren wat de gevolgen van de ingrijpende ervaringen zijn en hoe ze hier mee kunnen omgaan.
 
Behandeling
Als er sprake is van psychische klachten als gevolg van een trauma, ook wel PTSS genoemd (Posttraumatische Stressstoornis), bieden we specialistische behandeling om de traumatische gebeurtenis te verwerken en de psychische klachten te verhelpen.
 
Opvang
Wanneer de situatie thuis niet veilig is, biedt Fier voor moeders en hun kinderen een veilige opvang in Blijf van mijn Lijf.
 
 

Ervaringsverhaal

Het verhaal van Tom, Fier Magazine 4, pag 30-31