chat

Ik vermoed dat iemand uit mijn omgeving radicaliseert

Als je denkt dat iemand uit je omgeving, bijvoorbeeld je kind, aan het radicaliseren is, kan dat ontzettend veel vragen en onzekerheid met zich meebrengen. Misschien is diegene ineens bekeerd. Moet je je zorgen maken? Hoe weet je of er echt iets aan de hand is? Wat kun je doen?
 

Puberaal of radicaal?

Binnen de identiteitsontwikkeling van jongeren zijn er altijd fases. Soms kunnen deze extreem overkomen. Om te bepalen of het daadwerkelijk om zorgelijk extreem gedrag gaat of om gedrag dat past bij de ontwikkelingsfase, is het verstandig om zorgen en signalen te delen met een professional die kennis en ervaring heeft op het gebied van radicalisering. Samen met de professional kunt u uitspraken, gedrag en andere signalen naast elkaar leggen en bespreken om te kijken of de zorgen terecht zijn.

Een bekering of verdiepen in geloofsstromingen staat los van radicalisering. Het zijn aparte processen. Interesse en verdiepen in andere geloofsstromingen, wat misschien kan leiden tot bekering, is een algemeen voorkomend fenomeen in de identiteitsontwikkeling van een mens. Wanneer dit tijdens de adolescentiefase plaatsvindt kan dit soms extreem overkomen, maar dit hoeft niet meteen zorgelijk te zijn. Een bekeerling kan echter wel kwetsbaar en beïnvloedbaar zijn. 
 

Welke signalen kunnen wijzen op radicalisering?

Het is lastig om aan te geven bij welke signalen er nu daadwerkelijk sprake is van zorgelijk gedrag. Er zijn signalen die zouden kunnen wijzen op radicalisering en die je in de gaten moet houden:
 

Vaak zien we dat verschillende factoren invloed kunnen hebben op het radicaliseringsproces en dat het proces niet volgens een vast patroon verloopt. Er zijn allerlei signalen die op zichzelf geen duidelijkheid geven, maar die samen een bepaalde situatie wel zorgelijk maken. Daarom is het verstandig zorgen te delen met iemand die veel kennis en ervaring heeft op het gebied van radicalisering.
 

Wat kan je doen?

Blijf goed in contact en wijs degene niet af op gedrag en uitspraken. Ga geen discussies aan. Dit kan het gedrag versterken en ervoor zorgen dat iemand zich (verder) terugtrekt. Bezorgde familieleden (of andere naasten) en professionals kunnen contact opnemen met het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE), onderdeel van Fier.
 

Hoe helpt Fier?

Medewerkers van het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) van Fier kunnen adviseren wat je zelf kunt doen en geven aan wanneer professionele hulp nodig is. Blijkt de situatie inderdaad zorgelijk te zijn, dan kunnen onze familieondersteuners helpen. Zij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen en bijstaan van families die te maken hebben met radicalisering.

Naast familieondersteuning biedt het LSE ook individuele trajectbegeleiding aan jongeren en volwassenen die extremistische overtuigingen hebben of die betrokken zijn (geweest) bij extremistische netwerken. Dit kunnen mensen zijn die zich aangetrokken voelen tot een extremistisch netwerk en ermee in contact staan of mensen die actief zijn in een netwerk. Het kan hierbij gaan om verschillende vormen van extremisme o.a. rechts-extremisme en moslimextremisme.

Individuele trajectbegeleiding is ook bedoeld voor mensen die het extremisme al verlaten hebben, maar moeite hebben hun leven weer op te bouwen. Onderdelen van de trajectbegeleiding kunnen bijvoorbeeld zijn weerbaarheid, traumaverwerking, kritische reflectie, levensbeschouwelijke vragen, (her)opbouwen van een sociaal netwerk, relaties met familie en maatschappelijke participatie (o.a. opleiding en werk).

Maakt u zich zorgen of weet u niet wat te doen in een bepaalde situatie? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contactinformatie
088 - 20 80 080
ma - vr: 09:00 - 17:00 uur


Voor meer informatie: www.landelijksteunpuntextremisme.nl