chat

Mijn familie beslist

Een goede naam
In sommige (wij-)culturen is de eer van de familie, de goede naam van de familie, heel belangrijk. Zelfs zo belangrijk, dat alles wat je doet in het teken staat van het plaatje naar buiten: als de goede naam van de familie maar niet wordt aangetast. Sommige meiden en jongens mogen geen verkering hebben, mogen zich niet “aanstootgevend gedragen” of worden gedwongen om te trouwen met een partner die hun ouders uitzoeken.
Dit zorgt ervoor dat je je beperkt voelt in je vrijheid. Je mag je bijvoorbeeld niet kleden zoals je wilt, je mag geen andere mening hebben dan die van je ouders,  je moet je strikt houden aan de regels thuis of hebt geen vrijheid in het kiezen van een partner. En dat niet alleen: als er ook maar een gerucht over jou rond gaat, kan er dreiging, geweld en agressie bijkomen. Dat kan ervoor zorgen dat je niet meer veilig bent.

Een moeilijke stap
Je hele leven staat in het teken van de familie. Dat zorgt voor een worsteling met jouw wensen, dromen en ideeën. Aan de andere kant geef je om je familie en heb je geleerd dat de familie het belangrijkste is, waardoor je je aanpast. Dat maakt het kiezen voor jouw veiligheid een moeilijke stap.
Maar een beperking van vrijheid heeft effect op je. Het op je tenen lopen, dingen verborgen houden en de voortdurende angst dat je het niet goed genoeg doet, maken je angstig en onzeker. Vooral als de dreiging toeneemt: wanneer er thuis meer conflicten zijn en je je niet meer veilig voelt.
Als jij jezelf in één van deze problemen herkent, dan is het verstandig om er niet langer alleen mee rond te lopen, maar erover te praten en hulp te zoeken.

vierkant-mijn familie beslist2

Wat kun je doen?

Het is belangrijk om iemand te vinden waarmee je over je situatie thuis kunt praten. Een vriendin of bijvoorbeeld een leraar op school die je vertrouwt kan met je meedenken. Ook kun je (anoniem) praten met een hulpverlener via onze chat of via telefoonnummer 088 - 20 80 000.

Durf jij de stap te zetten om hulp te zoeken? Ga naar je huisarts of een andere hulpverlener of vertrouwenspersoon op school en bespreek de situatie. Hij/zij kan je doorverwijzen voor hulp. Bijvoorbeeld bij Fier. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Fier via 088 – 20 80 000 via onze chat of met Veilig Thuis, via 0800-2000. Beide organisaties zijn 24/7 bereikbaar. 

Ben je bang bent dat het uit de hand loopt en vrees je voor je veiligheid? Kom dan meteen in actie. In geval van nood bel je met de politie, via telefoonnummer 112.
 

Hoe helpt Fier?

Tijdens het eerste gesprek met Fier bespreken we je situatie. Wat heb je meegemaakt? Hoe is het met jou? Veiligheid en jouw welbevinden staat voorop. We kunnen je op een veilige plek de rust bieden om keuzes te maken die voor jou goed zijn. Deze plek wordt niet bekend gemaakt aan je familie. Je maakt meteen kennis met je mentor, die je tijdens je tijd bij Fier bijstaat.

Zahir
Op de afdeling Zahir van Fier bieden we naast opvang, ook behandeling en begeleiding en onderwijs die erop gericht is om je te leren voor jezelf op te komen, zelf keuzes te maken die goed voor jou zijn en nare ervaringen een plekje te geven. Ook praat je met meiden die hetzelfde als jij hebben meegemaakt in groepstherapie. Daarnaast volg je bij ons een opleiding, kun je sporten en aan activiteiten meedoen.
Bij Zahir heb je een eigen slaapkamer en is er een gemeenschappelijke woonkamer die je deelt met andere meiden die met soortgelijke problematiek te maken hebben. Gemiddeld verblijven de meiden tussen de 9 en 12 maanden in de groep. Je leert niet alleen waar je hulp bij nodig hebt, maar we staan vooral ook stil bij wat je al kunt en hoe je hiermee verder komt in het leven.

Reza
Meiden die op de vlucht zijn in verband met lichte problemen rond eer en twijfelen of ze terug naar huis willen, kunnen tijdelijk verblijven bij Reza. Reza biedt kortdurende veilige opvang, begeleiding en behandeling aan meiden van 12 tot en met 23 jaar. De meeste cliënten starten met een 24-uurs verblijf. Vervolgens wordt gekeken of ze intern doorstromen naar een andere 24-uurs groep, naar huis of beschermd wonen of begeleid wonen.

Familie
Als je dat wilt, helpen we je om met je ouders in gesprek te gaan. Vaak zijn ouders erg geschrokken van je vertrek en willen ze graag weten hoe het met je gaat. Als de veiligheid het toelaat, gaan we met elkaar in gesprek om naar oplossingen te kijken. Soms bieden we ouders zelf hulp om patronen te doorbreken. Als er geweld in het gezin speelde, komt dat vaak door hun eigen verleden. Soms hebben ze trauma’s door ervaringen die ze zelf hebben meegemaakt. Misschien hebben ze zelf nooit geleerd om conflicten op een andere manier op te lossen, of ervaren ze zelf heel veel druk vanuit de familie. Door hierover te praten kunnen we vaak tot compromissen komen.
 

Ervaringsverhalen

- 'Hij bleef maar op me insteken', Fier Magazine 2, pag. 39
- 'Seryan: Turk en homoseksueel, Fier Magazine 3, pag 36-37
- Het verhaal van Sadia, Fier Magazine 5, pagina 28-29
- De Turkse Aisha moest vluchten, Fier Magazine 7, pag 50-52