chat

Onze scheiding is een strijd

Wanneer een relatie eindigt in een scheiding of breuk, heeft dit een grote impact op jullie als ouders, de kinderen en de omgeving. Er breekt een emotionele periode aan vol verdriet en pijn. Daarnaast moet er veel geregeld worden op het gebied van het verdelen van jullie bezittingen en voor de kinderen. Hoe gaan jullie de zorg voor de kinderen verdelen? Wat is voor hen het beste? 

Strijden voor je kind
In veel gevallen lukt het om ondanks alle emoties goede afspraken te maken. Soms lukt dat niet en staan de ruzies op de voorgrond. Eén van de ouders mag de kinderen niet zien, er ontstaan ruzies over de omgangsregeling of er is een slopend juridisch gevecht gaande. Dit heeft gevolgen voor de kinderen, die als getuige van deze strijd en ruzies tussen jullie in staan. Dat is voor hen ontzettend moeilijk. Ze missen hun veilige basis, missen aandacht en zitten in een positie die voor hen bijna onmogelijk is: je houdt van beide ouders en wil geen van beide verdrietig en boos zien. 

Door de emoties en ruzie waar je in zit, is het lastig om oog te hebben voor wat dit met de kinderen doet. Vaak zien we bij kinderen die te maken hebben met een complexe scheiding van hun ouders: 
- faalangst 
- slecht slapen 
- angstig zijn 
- terugtrekken 
- concentratieproblemen 
- gedragsproblemen 

Ontwikkeling van de kinderen
Willen jullie de situatie voor de kinderen te verbeteren zodat zij weer gewoon zorgeloos kind kunnen zijn? Dan is het belangrijk om te beseffen welke impact de scheiding op de kinderen heeft. Het is voor hen niet even “een mindere periode”, maar hun ontwikkeling wordt ernstig bedreigd door het gevecht tussen jullie. Ze kunnen blijvend last houden van de problemen die hierboven beschreven staan en lopen grote kans om later zelf moeite te hebben met het aangaan van gezonde relaties. Alle kinderen die bij Fier komen, zeggen het zelfde: ‘Het enige wat ik wil, is dat papa en mama stoppen met ruziemaken.’ Fier kan jullie daarbij helpen en hulpverlening bieden om deze nare periode te verwerken en om afspraken te maken die voor de kinderen het beste zijn. 
 

image01

Wat kun je doen?

Ouders die te maken hebben met een complexe scheiding kunnen zelf contact opnemen met Fier om vragen te stellen over hun situatie of om zich aan te melden voor hulp. We zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 – 20 80 000. Ook kun je ons via de chat bereiken, waar 's avonds en 's nachts hulpverleners aanwezig zijn om al je vragen te beantwoorden.
De meeste ouders worden naar Fier verwezen via rechtbank, Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis.  

Hoe helpt Fier?

Elke situatie is anders. Daarom biedt Fier altijd hulp op maat. We kijken naar wat nodig is om ervoor te zorgen dat jullie kinderen zich weer kunnen richten op een gezonde toekomst, zonder zich druk te maken over ruzies, en uit het loyaliteitsconflict komen. Jullie kind staat in alles wat we doen centraal. 

Uitleg en oefenen
Wanneer je bij Fier komt, brengen we eerst in kaart wat er precies aan de hand is en wat de gevolgen voor jullie kind zijn. Hiervoor hebben we gesprekken met jullie en eventueel de verwijzer. We maken daarna samen met jullie een plan en kijken op welke fronten hulp nodig is en wat de doelen zijn.
Een belangrijk onderdeel van de hulp die we bieden is het geven van uitleg over de gevolgen van strijd in de scheiding. Als de gevolgen helder zijn, kunnen we oefeningen doen om het patroon van conflicten te doorbreken en tot concrete afspraken te komen.

Weerbaar worden
Kinderen leren tijdens bijeenkomsten met andere kinderen onder begeleiding van een hulpverlener met welke gevoelens ze te maken hebben, hoe ze daarmee kunnen omgaan en hoe ze weerbaarder kunnen worden. Een belangrijk thema is tevens het verwerken van de gebeurtenissen en het wegnemen van schuldgevoel. We werken veel in groepen, omdat het voor kinderen prettig is om met leeftijdsgenoten te praten die hetzelfde hebben meegemaakt.

Wanneer er sprake is van psychische problematiek bij de ouders of de kinderen, kunnen we hier tijdens gesprekken met een psycholoog aan werken. Soms spelen op meerdere levensgebieden problemen, zoals schulden of sociale problemen. Met intensieve begeleiding kunnen we in deze situaties praktische hulp bieden.

Ervaringsverhaal

Het verhaal van Jorrit, Fier Magazine 1, pag 26-27