chat

Spanning in huis door agressie

Ruzies tussen partners
Waar mensen samenleven, ontstaan altijd meningsverschillen. Iedereen is immers anders. Maar wanneer dit vaak voorkomt, kan er spanning ontstaan in een relatie. Wanneer deze spanning oploopt en beide partners het moeilijk vinden om ruzies op een goede manier op te lossen, kunnen meningsverschillen en ruzies uit de hand lopen. Ze kunnen  uitmonden in geweld, zoals schelden, dreigen, slaan of schoppen. Dat is ingrijpend voor het hele gezin: verdriet, pijn en machteloosheid spelen bij alle gezinsleden. Kinderen kunnen als getuigen of slachtoffers van geweld beschadigd raken en gedragsproblemen en psychische problemen krijgen.
Vaak spelen er bij deze vormen van agressie andere problemen op de achtergrond, waardoor de spanning zo oploopt. Er kunnen financiële problemen zijn, psychische klachten of moeite met communiceren. Ook kunnen zowel plegers als slachtoffers van huiselijk geweld in hun jeugd ervaring hebben gehad met agressie en geweld, waardoor ze niet geleerd hebben om ruzies zonder geweld op te lossen.

Oplopende spanning
In veel relaties waar agressie een rol speelt, wisselen periodes van ruzie en geweld elkaar af met goedmaak periodes. Het ene moment denk je: we moeten uit elkaar. Maar het andere moment laat je partner zijn of haar aardige kant weer zien en doet écht zijn best voor je. Zo proberen beide partijen er telkens weer het beste van te maken, maar ondertussen loopt de spanning op. Ook kunnen schaamte, angst, onwetendheid en (financiële) afhankelijkheid ervoor zorgen dat hulp zoeken moeilijk is.

Stoppen van huiselijk geweld
Huiselijk geweld zorgt voor onveiligheid, voor jezelf én voor je kinderen, die als getuigen en/of slachtoffer ernstige problemen krijgen in hun ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om hulp te zoeken. Dat geldt ook voor plegers van het geweld, die wel wíllen stoppen met het geweld, maar steeds terugvallen in dit gedrag.
Je kunt altijd bij Fier terecht om je verhaal te doen. En wij kunnen jou en je gezin helpen om het geweld te stoppen. 

vierkant-spanning in huis

Wat kun je doen?

Praat erover. Dat is absoluut de eerste stap. Een vriend of familielid die je vertrouwt kan met je meedenken. Ken je niemand die je hiervoor vertrouwt? Dan kun je (anoniem) praten met een hulpverlener via onze chat of via telefoonnummer 088 - 20 80 000.

Zoek hulp. Ga naar je huisarts en bespreek de situatie. Hij/zij kan je doorverwijzen voor hulp. Bijvoorbeeld door Fier. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Fier via 088 – 20 80 000 of met Veilig Thuis, via 0800-2000. Beide organisaties zijn 24/7 bereikbaar. 

Veiligheid staat voorop. Als je bang bent dat het uit de hand loopt, kom dan meteen in actie. In geval van nood bel je met de politie, via telefoonnummer 112.

Hoe helpt Fier?


Huiselijk geweld raakt het hele gezin. Daarom richten we onze hulp, wanneer dat mogelijk is, op het hele gezin. Veiligheid staat voorop. Dat is onze eerste prioriteit. Tijdens het eerste gesprek kijken we eerst naar de veiligheid en welke stappen hiervoor nodig zijn.

Behandeling en begeleiding
Fier is er voor kinderen, jongeren en volwassenen: slachtoffers, getuigen en plegers van geweld. Onze hulp sluit aan bij de situatie van jou en je gezin. We helpen bij verwerking, het vergroten van zelfvertrouwen, we kijken naar achterliggende problematiek (zoals traumatische ervaringen) en we regelen praktische hulp als dat nodig is. Samen met jou kijken we naar herstel en een leven zonder geweld.
Voor kinderen/jongeren die getuigen waren van huiselijk geweld, bieden we training in groepen die hen bewustmaakt van de gevoelens die ze onder druk van de omstandigheden hebben weggestopt. Ook bieden we behandeling om de voor hen traumatische ervaringen te verwerken.
Plegers van geweld bieden we behandeling die gericht is op het voorkomen van verder geweld. We kijken naar hoe het kan dat de spanning oploopt en er agressie ontstaat. We kijken altijd naar de oorzaak van dit gedrag, want daar ligt de sleutel tot verandering. 

Veiligheid
Wanneer de situatie thuis niet veilig is, biedt Blijf van m'n Lijf een veilige en anonieme crisisopvang en behandeling voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en andere vormen van geweld. Blijf biedt een dagprogramma, diagnostiek en behandeling.

Crisis en spoed
Het team Crisis en Spoed is er voor gezinnen die direct hulp nodig hebben bij huiselijk geweld. Er wordt met verschillende instellingen samenwerkt. Het gaat om huiselijk geweldsituaties die gemeld worden bij de politie. Iedere ochtend vindt er een screening plaats en wordt de zaak gematcht aan de best passende instelling/hulpverlening. Het streven is dat er binnen 24 uur contact is met de betrokkenen.

Huisverbod
Het huisverbod houdt in dat een (mogelijke) pleger van huiselijk geweld in principe tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. Fier doet het casemanagement bij het huisverbod. Casemanagement is gericht op alle betrokkenen (pleger, slachtoffer en eventuele andere betrokkenen zoals kinderen) en heeft als doel zo snel mogelijk de hulpverlening te starten.
 

Ervaringsverhalen

Ervaringsverhalen

Jij bent niet de enige die te maken heeft met huiselijk geweld. Lees hier de verhalen van anderen die ook in een situatie van geweld hebben gezeten. 

Meer informatie
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over Fier, over onze hulpverlening en praktische zaken zoals waar je ons kunt vinden en over de kosten van de zorg.

Ga naar veelgestelde vragen
 

Informatie voor cliënten

Informatie voor cliënten

Als je cliënt bent bij Fier zijn er een aantal zaken belangrijk om te weten  o.a. jouw dossier en privacy, rechten en plichten en jouw mening telt. 

Lees meer