Nieuw onderzoek: (M)eer Zien naar schadelijke praktijken naar buiten gebracht

Slechts een klein deel van schadelijke praktijken wordt opgemerkt door professionals: ‘Er wordt vaak niet of pas te laat met slachtoffers gepraat’

Slachtoffers van schadelijke praktijken krijgen te maken met geweld en onderdrukking, omdat zij niet voldoen aan opvattingen van hun gemeenschap over bijvoorbeeld genderrollen, seksualiteit of de verhoudingen tussen man en vrouw. Bij eerstelijnsprofessionals worden deze praktijken niet altijd herkend of wordt het als lastig ervaren in actie te komen. Het kan immers spannend zijn je te mengen in bijvoorbeeld ‘familiezaken’ of het gesprek aan te gaan over maatschappelijk gevoelige thema’s als religie en cultuur. Hoe kan je schadelijke praktijken herkennen en hoe handel je vervolgens als professional?

Fier, Sterk Huis, Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) en Hogeschool Leiden (Lectoraat Residentiële Jeugdzorg) deden onderzoek naar dit laatstgenoemde binnen het project (M)eer Zien. Uit het project komt duidelijk naar voren dat politieke aandacht en daadkracht vereist is om slachtoffers vroegtijdig te kunnen signaleren, beschermen en de schadelijke praktijken te stoppen. Dit bleek onder andere uit gesprekken die met slachtoffers gevoerd zijn en uit geanalyseerde chatgesprekken. Over een periode van vier jaar hebben naar schatting zo’n 400 slachtoffers van schadelijke praktijken contact met de anonieme online hulpverlening van Chat met Fier. Slachtoffers die niet in beeld zijn bij de traditionele hulpverlening en opsporingsinstanties.

Om kennis en vaardigheden bij professionals te vergroten heeft het project handvatten opgeleverd over hoe te handelen bij (vermoedens van) schadelijke praktijken. Vooral de gesprekken met slachtoffers en het opbouwen van een vertrouwensband met hen bleek van groot belang. ‘Liever een vraag te veel, dan een vraag te weinig. Praat (eerst) met mij!’
Een link naar het onderzoeksrapport en de tools voor professionals vind je hier: (M)eer Zien: praat (eerst) met mij! – Fier

Anke van Dijke sprak op de radio over schadelijke praktijken met Omrop Fryslân: ‘Mensen hebben soms negatieve ervaringen met eerdere hulpverlening. Ze zijn bang dat als ze het verhaal vertellen, het erger wordt. Een anonieme functie als die van Chat met Fier kan mensen helpen de eerste stap te zetten naar de hulpverlening. Voor professionals geldt vaak dat je het pas gaat zien als je het door hebt. Verdiep je daarom in hoe je je erin kunt scholen.’ Een link naar de volledige uitzending volgt zodra deze beschikbaar is.
Link artikel: Fier bezorgd: in 4 jaar tijd zochten al 400 slachtoffers hulpverlening – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)
Link radio-uitzending: Fryslân fan ‘e moarn – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)

Het project (M)eer Zien is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Deel dit artikel: