chat

Informatie voor clienten

Hieronder vind je alle informatie die voor jou als cliënt van Fier belangrijk is om te weten. Daarnaast ontvangen alle nieuwe cliënten het boekje 'Welkom bij Fier' met daarin o.a. informatie over wat onze hulpverlening voor jou betekent en wat je rechten en plichten zijn.

_______________

Let op: heb je binnenkort een afspraak bij Fier op één van onze locaties? Wij treffen in al onze vestigingen maatregelen om corona buiten de deur te houden. Lees hier door wat je kunt verwachten op de locatie waar jij een afspraak hebt.

Leeuwarden
Groningen
Rotterdam

_______________

Jouw dossier & privacy
Clienttevredenheid
Jouw mening telt
Informatie over de clientenraad
Vertrouwenspersoon
Behandelovereenkomst en Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ
Meldcode
Second opinion
Aansprakelijkheid
Kosten en eigen bijdrage
Klachtenregeling
Gedragsregels
Wachttijden
Veelgestelde vragen
Kwaliteitsstatuut clienten

Steun

Cliënt zijn of worden bij Fier kan best eng zijn. Misschien voel je je alsof het allemaal niet uitmaakt en je het toch niet gaat redden. Marjory voelde zich ook zo, maar zette toch door. Voor jou heeft ze haar verhaal geschreven.

Van het begin: 'Ik was in de problemen gekomen en via mijn reclasseringsambtenaar was ik bij Fier terecht gekomen. Ik wilde niet, niet in Friesland en niet nog een instelling.'

tot het einde: 'Vanaf daar is het, met soms tegenslagen, alleen maar beter gegaan. Na een hoop rotbaantjes en verkeerd gelopen relaties ben ik nu waar en wie ik wil zijn in het leven.'

Haar hele verhaal kun je hier lezen.