Informatie voor clienten

Hieronder vind je alle informatie die voor jou als cliënt van Fier belangrijk is om te weten. Daarnaast ontvangen alle nieuwe cliënten het boekje 'Welkom bij Fier' met daarin o.a. informatie over wat onze hulpverlening voor jou betekent en wat je rechten en plichten zijn.

Jouw dossier & privacy
Clienttevredenheid
Jouw mening telt
Informatie over de clientenraad
Vertrouwenspersoon
Behandelovereenkomst en Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ
Meldcode
Second opinion
Aansprakelijkheid
Kosten en eigen bijdrage
Klachtenregeling
Gedragsregels
Wachttijden
Veelgestelde vragen