chat

Aansprakelijkheid

Fier kan nooit aansprakelijk worden gesteld door schade aan en/of vermissing van jouw privé-eigendommen, tenzij dit onder de gebruikelijke WA verzekering van Fier valt.

Voorwaarde voor hulpverlening is dat je tijdens de duur van de hulpverlening: