chat

Behandelovereenkomst

Op het moment dat je toestemming geeft voor hulpverlening, ga je een behandelovereenkomst aan met Fier. Je hebt rechten en plichten. Fier heeft dat ook. Samen met jou wordt een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan staan onder andere de volgende gegevens:

Afhankelijk van het hulpaanbod, wordt het behandelplan elke drie of zes maanden met jou besproken en bijgesteld. Het behandelplan kan ook eerder, op jouw verzoek of dat van de hulpverlener, worden besproken en bijgesteld.

Op de behandelovereenkomst zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van de GGZ van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de zorg die je als cliënt ontvangt, maar ook voor gezaghebbende ouders en wettelijk vertegenwoordigers. 

De behandelovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Als de doelstellingen in het behandelplan zijn bereikt, wordt de overeenkomst beëindigd. De overeenkomst eindigt ook als blijkt dat de doelen in het behandelplan niet haalbaar zijn en er geen reële andere doelen zijn voor behandeling binnen Fier. Ook wordt de overeenkomst beëindigd in de volgende situaties: