chat

Clientenraad

De cliënten-familieraad van Fier bestaat uit (voormalige) cliënten en/of familieleden van cliënten van Fier. De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten en familieleden van cliënten van Fier. Het doel is om te zorgen dat cliënten de best mogelijke zorg krijgen bij Fier. 

Dit doet de Cliëntenraad door de Raad van Bestuur van Fier te adviseren over besluiten die te maken hebben met cliënten. De Cliëntenraad geeft bijvoorbeeld advies op het gebied van veiligheid, gezondheid, onderwijs en ingrijpende veranderingen in de organisatie. Daarnaast gaat de Cliëntenraad ook regelmatig in gesprek met cliënten. De signalen die cliënten inbrengen, bespreekt de Cliëntenraad met het management van Fier. Kortom: de Cliëntenraad heeft invloed op het beleid van Fier!

Heb je goede ideeën om de hulp- en dienstverlening van Fier te verbeteren? Laat dit dan weten aan de Cliëntenraad. Zij kunnen jouw ideeën, informatie en verbetersuggesties met de directie bespreken.

Wil je zelf als vrijwilliger aan de slag bij de Cliëntenraad? Meld je dan aan! Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Je kunt de Cliëntenraad bereiken via:

Cliënten-Familieraad
Postbus 1087
8900 CB Leeuwarden
Telefoon: 058 - 215 70 84
Email: 
 
Meer weten over de Cliëntenraad
De leden van de Cliëntenraad schrijven iedere maand een blog. Daarnaast verschijnt er ieder halfjaar een nieuwsbrief voor en door cliënten van Fier. Op de hoogte blijven van de Cliëntenraad? Volg ze op Twitter!