chat

Clienttevredenheid

Clienttevredenheid

Fier vindt het belangrijk om te weten wat cliënten vinden van de hulpverlening. Voor de cliënten die verblijven bij Fier, wordt het leef- en leerklimaat onderzocht door lectoraat Residentiële jeugdzorg van Hogeschool Leiden. 

Conclusie leef- en leerklimaat onderzoek opvang 2021

In mei 2021 is voor de 6e keer het leef- en leerklimaatonderzoek uitgevoerd bij Fier. Uit het leef- en leerklimaatonderzoek van 2021 blijkt wederom dat de hulpverleners en docenten bij Fier er in slagen een positief leef- en leerklimaat neer te zetten op de groepen en in de klassen. De cliënten en leerlingen bij Fier voelen zich in hoge mate gesteund door de pedagogisch medewerkers, groepsbehandelaars en docenten, ervaren dat zij veel leren, ervaren een lage mate van repressie en tot slot ervaren zij een positieve sfeer op de groepen en in de klas. Ten opzichte van 2019 wordt op elk punt gelijk of beter gescoord.

Clienttevredenheid over ambulante behandeling

Volgens de cliënten van Fier zijn dit in 2021 de sterkste punten van Fier:

Als gemiddelde rapportcijfer voor de behandeling krijgt Fier in 2021 een 9 van haar cliënten.

Wilt u meer weten over de resultaten en hoe wij dit meten? Bekijk dit informatieblad (pdf).