Clienttevredenheid

Clienttevredenheid

Fier vindt het belangrijk om te weten wat cliënten vinden van de hulpverlening. Voor de cliënten die verblijven bij Fier, wordt jaarlijks het leef- en leerklimaat onderzocht door lectoraat Residentiële jeugdzorg van Hogeschool Leiden. De tevredenheid van de cliënten die ambulante behandeling krijgen bij Fier, wordt onderzocht door middel van de Consumer Quality Index (CQi). Ook de tevredenheid van cliënten die ambulant begeleid worden, wordt aan de hand van gestandaardiseerde CQi-vragenlijsten gemeten. 

Conclusie leef- en leerklimaat onderzoek opvang 2017

In April 2017 is er bij Fier voor de derde keer onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het behandelklimaat op de groepen en het leerklimaat op de scholen. Uit dit onderzoek is gebleken dat het behandelklimaat ook in 2017 veel positiever werd ervaren ten opzichte van vergelijkbare referentiegroepen. Daardoor werden de positieve resultaten van afgelopen jaren geëvenaard en is het leef- en leerklimaat al enige jaren stabiel positief bij Fier. Door het neerzetten van een positief behandelklimaat kan Fier haar behandeldoelstellingen beter realiseren, ondanks de ernstige problematiek van de meiden en (jonge) vrouwen. Het neerzetten van een positief behandelklimaat is een gezamenlijke inspanning van alle medewerkers van de instelling. Zij blijken dit zeer goed te doen.

Clienttevredenheid over ambulante behandeling

De CQ-Index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. De CQI kortdurende ambulante GGZ geeft informatie over de kwaliteit van de ambulante GGZ gezien vanuit het perspectief van de cliënt.

Volgens de cliënten van Fier zijn dit de sterkste punten van Fier:

Als gemiddelde rapportcijfer voor de behandeling krijgt Fier in 2019 een 8,1 van haar cliënten.
 

Cliënttevredenheid over ambulante begeleiding

In 2017 is de tevredenheid van cliënten die ambulant begeleid worden bij Fier onderzocht door onze onderzoeksgroep aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten en verdiepende interviews. Uit het onderzoek blijkt dat cliënten positief zijn over de hulpverlening van Fier. Zij geven gemiddeld een 8,1 voor de hulpverlening.

Sterke punten volgens de cliënten: