chat

Clienttevredenheid

Clienttevredenheid

Fier vindt het belangrijk om te weten wat cliënten vinden van de hulpverlening. Voor de cliënten die verblijven bij Fier, wordt jaarlijks het leef- en leerklimaat onderzocht door lectoraat Residentiële jeugdzorg van Hogeschool Leiden. De tevredenheid van de cliënten die ambulante behandeling krijgen bij Fier, wordt onderzocht door middel van de Consumer Quality Index (CQi). Ook de tevredenheid van cliënten die ambulant begeleid worden, wordt aan de hand van gestandaardiseerde CQi-vragenlijsten gemeten. 

Conclusie leef- en leerklimaat onderzoek opvang 2019

In september 2019 is bij Fier, voor het vijfde jaar achtereenvolgens, het leef- en leerklimaatonderzoek uitgevoerd bij Fier. Uit het leef- en leerklimaatonderzoek van 2019 blijkt wederom dat de hulpverleners en docenten bij Fier er in slagen een positief leef- en leerklimaat neer te zetten op de groepen en in de klassen. De cliënten en leerlingen bij Fier voelen zich in hoge mate gesteund door de pedagogisch medewerkers en docenten, ervaren dat zij veel leren, ervaren een lage mate van repressie en tot slot ervaren zij een positieve sfeer op de groepen en in de klas. De verschillen met voorgaande jaren zijn klein. Dit betekent dat het leef- en leerklimaat al enige jaren achtereen positief stabiel zijn.

Clienttevredenheid over ambulante behandeling

De CQ-Index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. De CQI kortdurende ambulante GGZ geeft informatie over de kwaliteit van de ambulante GGZ gezien vanuit het perspectief van de cliënt.

Volgens de cliënten van Fier zijn dit de sterkste punten van Fier:

Als gemiddelde rapportcijfer voor de behandeling krijgt Fier in 2019 een 8,1 van haar cliënten.
 

Cliënttevredenheid over ambulante begeleiding

In 2019 is de tevredenheid van cliënten die ambulant begeleid worden bij Fier onderzocht door onze onderzoeksgroep aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten en verdiepende interviews. Uit het onderzoek blijkt dat cliënten positief zijn over de hulpverlening van Fier. Zij geven gemiddeld een 8,0 voor de hulpverlening.

Sterke punten volgens de cliënten: