chat

Meldcode

De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is van toepassing op de hulpverlening van Fier. Dit betekent dat als er signalen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling, je hulpverlener dat met jou bespreekt. Er kan uiteindelijk een melding worden gedaan bij Veilig Thuis. Dit wordt altijd eerst met jou besproken.