chat

No show beleid

Wanneer cliënten niet komen opdagen voor een afspraak bij Fier, moet Fier onnodig kosten maken. Zo lang dit incidenteel plaatsvindt, is het effect niet zo groot. Wanneer een cliënt herhaaldelijk niet op komt dagen, zijn de gevolgen groter. Om cliënten bewust te maken van het niet op komen dagen bij een afspraak, wordt hier meer aandacht aan besteed.