chat

Second opinion

Je mag altijd een second opinion aanvragen. Dit betekent dat je een andere deskundige vraagt naar zijn mening over de diagnose of de hulpverlenng. Uitgangspunt is dat dit in overleg gebeurt en de reden van de second opinion bekend is bij jouw hulpverlener. Eventuele kosten voor de second opinion zijn voor degene die de aanvraag heeft gedaan.