Vertrouwenspersoon

Fier heeft een externe vertrouwenspersoon voor cliënten. Deze geeft informatie, advies en ondersteuning aan cliënten bij vragen of klachten over Fier. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht als je bijvoorbeeld een klacht niet met je hulpverlener of de klachtenfunctionaris van Fier wilt bespreken of als je geholpen wilt worden bij het formuleren van een klacht. De vertrouwenspersoon doet geen uitspraak of jouw klacht terecht is of niet. 

Meerderjarige cliënten
Cliënten van 18 jaar of ouder kunnen rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon:

Telefoon: 085 - 48 32 432
Email: 

De vertrouwenspersoon is werkzaam bij Zorgbelang Fryslân en is dus onafhankelijk van Fier. De dienstverlening is gratis.

Minderjarige cliënten
Minderjarige cliënten (of hun wettelijk vertegenwoordigers) kunnen voor advies en ondersteuning bellen naar het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) via telefoonnummer 088 -  555 10 00. Als je gebruik wilt maken van klachtenondersteuning of een vertrouwenspersoon kan dit alleen door verwijzing via dit klachtenbureau. Voor meer informatie over het Advies- en Klachtenbureau zie ook www.akj.nl