chat

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 werken we in Nederland met het Zorgprestatiemodel (ZPM). Dit is een nieuwe manier van het factureren van onze zorg aan de zorgverzekeraar. Het nieuwe model heeft geen invloed op welke zorg je krijgt of hoe je die krijgt.

Oud model
In het oude model werden tijdens een behandeling gemaakte zorgkosten opgespaard en helemaal aan het einde van het zorgtraject doorgegeven aan de zorgverzekeraar.

Nieuw model
In plaats van dat het hele zorgtraject na het afronden van de hele behandeling in een keer wordt afgerekend, worden de kosten in het nieuwe model zo snel mogelijk na de behandeling doorgeven aan de zorgverzekeraar. Stel dat je in november drie consulten had, dan wordt dit eind november opgestuurd, ook al is het zorgtraject dan nog bezig.

Wat merk ik daarvan als cliënt?
Elk jaar betaal je als zorg-ontvanger een eigen risico aan je verzekeraar. Dat is een vast bedrag dat je eerst moet betalen voordat de verzekeraar kosten gaat dekken. In het oude model zou je eenmalig eigen risico moeten betalen, omdat de hele behandeling in een keer wordt gefactureerd na afloop van de behandeling. In het nieuwe model betaal je jaarlijks een eigen risico omdat de behandeling doorlopend wordt gefactureerd en niet meer eenmalig na afloop van de behandeling. Je merkt er dus alleen iets van als je behandeling doorloopt in het nieuwe jaar.

Lees de factsheet voor meer informatie over het zorgprestatiemodel en je eigen risico.

Kostenoverzicht
Met het nieuwe model krijg je vaker een overzicht van je zorgkosten. Daarop zie je wie je tijdens een consult (gesprek met zorgverlener) hebt gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening is gebracht. Je kunt het overzicht van je zorgprestaties vinden in de 'mijn-omgeving' van je zorgverzekeraar. We verwachten dat rekeningen vanaf april 2022 via dit systeem worden verstuurd.

Op het kostenoverzicht staan verschillende zorgprestaties, dat zijn de manieren waarop je hulp krijgt.

Bij (groeps)consulten factureren we de geplande tijd. Als een consult meer dan een kwartier langer of korter is dan de geplande tijd, dan passen we dat aan op de factuur. Als je op één dag meerdere keren digitaal contact hebt met je hulpverlener, zoals via chat, dan kan dat als één consult op je rekening staan.

Zorgverzekeraar
Als je van zorgverzekeraar wisselt komend jaar en je behandeling doorloopt in 2022, dan valt het deel van je behandeling in 2022 onder de nieuwe verzekeraar. Dus controleer in je polis of de nieuwe verzekeraar ons vergoedt. Als je een vraag hebt over de kosten van het nieuwe model of je eigen risico, vraag dit dan bij je zorgverzekeraar.

Privacyverklaring
Op jouw initiatief is er de mogelijkheid om door middel van het invullen van een privacyverklaring aan te geven dat je bezwaar maakt tegen het delen van gegevens die te herleiden zijn tot een door de zorgaanbieder gestelde diagnose en/of zorgvraagtypering. Lever de ingevulde en ondertekende privacyverklaring in bij jouw hulpverlener. Deze zorgt ervoor dat het formulier wordt ondertekend door de regiebehandelaar en aan je cliëntdossier wordt toegevoegd. Wij mogen dan geen privacygevoelige gegevens meer doorgeven aan de NZa en aan zorgverzekeraars, zoals de diagnosehoofdgroep en het zorgvraagtype. De verplichting om deze informatie te registreren blijft dan wel van toepassing. Download de privacyverklaring hier.

Vragen
Als je vragen hebt over de registratie of inhoud van je zorg, dan kan je dit bespreken met je behandelaar. Zij zijn op de hoogte van het nieuwe model en wat het voor jou betekent. 

Meer informatie over het nieuwe zorgprestatiemodel kun je lezen in de flyer van de GGZ en FZ.
Information flyer - English version